Posts

God Particle Higgs Boson SN Bose Vezh Velir Vellalar

போசளர் ஹொய்சாளர் ஒய்சாளர் நளன் நளர்‌ திருநள்ளாறு கோவில் சளன் சளர் சாளுக்கியர் அனைவரும் தமிழ் மன்னர்கள் + பிராமணர்கள் (வேள் வேளிர் வேளாளர் வேள்வி செய்த வேளாளர்) என்ற யவனர் ரோமன் கிரேக்கம் பாரசீகம் பார்சி பாரசீக பெர்சிய அரபு வெள்ளை தோல் மனைவிகளை பெற்ற தமிழ் வம்சங்கள். போசளர் தான் இன்று போஸ் சாதியாக வங்காளத்தில் உள்ளனர். கடவுள் துகள் என்ற Higgs Boson Particle தமிழ் போசளர் கண்டுபிடிக்க உதவினார் என்பது அனைத்து இந்தியருக்கும் பெருமை. You are very wrong. God particle is present in all atoms. It is the building blocks of universe. After finding atom scientists broken the atom to see electron proton neutron. Scientists wanted to know what makes the electron proton neutron. That raw material which makes atom and it's sub particle proton neutron electron is the building block of the universe. Indian scientist SN Bose Satyendra Nath Bose and Einstein's letters and equations like Bose Einstein's equations etc already found out the Boson particle Theoretically on the white paper. Later g

LHC Large Hadron Collider is a Military Machine. It can be used to make Quakes. Part2.

Large Hadron Collider என்று அழைக்கப்படும் Particle Accelerator CERN Europe அறிவியல் ஆய்வகத்தில் கடவுள் துகள்... Higgs Boson என்ற கடவுள் துகள் கண்டு பிடிக்க பயன்பட்ட நியூட்ரான் வேகமாக அனுப்பும் கருவி. எண்ணற்ற நியூட்ரினோ க்களை அனுப்பி USA NATO EU விரும்பிய நாட்டில் பூகம்பம் விரும்பிய நேரம் விரும்பிய ஆழம் விரும்பிய உயரம் (Lattitidue Longitude Azimuth) விரும்பிய சக்தி அளவில் (Richter Scale) செய்து அந்த எதிரி நாட்டை பூகம்பம் அனுப்பி கோடிக்கணக்கான மக்களை evidence இல்லாமல் ஆதாரம் இல்லாமல் கொல்ல முடியும். இதைப் பற்றி 2015 இலேயே நான் வலைப் பதிவு இட்டு இருந்தேன். பலர் சிரித்தனர். ஆனால் LHC Large Hadron Collider ஒரு அணு ஆய்தம். அதனால் தான் தேனி மாவட்டம் நியூட்ரினோ ஆய்வகம் கண்டிப்பாக இந்தியாவிற்கு தேவை. தேனியில் இருந்து அண்டை நாடுகளுக்கு பூகம்பம் அனுப்பலாம். அழிக்கலாம்.  இதே போல பறக்கும் விமானங்களை Boeing Airbus உருவாக்கி இருந்தால் USA NATO EU அல்லது France அவர்கள் விருப்பப்படி அவர்கள் விரும்பிய நேரம் சிக்னல் கொடுத்து crash உடைய செய்ய இயலும். ஏன் என்றால் fly by wire electronic systems மூலம் விமானம

Large Hadron Collider LHC is a Military Machine. It can make Quakes.

மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் முக ஸ்டாலின் ஐயா தேனி மாவட்டத்தில் நியூட்ரினோக்கள் ஆய்வகம் இஸ்ரோ மற்றும் அணு சக்தி கழகம் அமைக்க ஆதரவு அனுமதி தர வேண்டும். High-energy radiation from space, known as galactic cosmic rays, can affect Earth's climate by increasing cloud cover and causing an "umbrella effect", according to scientists. Cosmic rays are immense showers of energetic subatomic particles that come from every direction in space at the same time, and which have an unclear exact origin. Specific telescopes were required for these measurements. The H.E.S.S. facility (which stands for High Energy Stereoscopic System) in Namibia consists of five Cherenkov telescopes that are used to investigate gamma rays from space.  Astronomers Observe a Cosmic Particle Accelerator As Never Before.  https://scitechdaily.com/astronomers-observe-a-cosmic-particle-accelerator-as-never-before/   https://www.downtoearth.org.in/news/climate-change/scientists-find-evidence-cosmic-rays-influence-earth

God Particle Higgs Boson IP Address of God 0.0.0

உன்னை அன்றி வேறு ஒரு பொருள் இல்லையாக. பிற எல்லாப் பொருளையும் விட்டுவிட்டு அணு அளவாய்க் குறுகிக் கூட்டப்படுகின்ற திருப்பெருந்துறை சிவனே! காணப்படுகின்ற ஒரு பொருளும் நீ அல்லை; உன்னை அல்லாது பிற பொருளும் இல்லை. யாவர் உன்னை அறிய வல்லவர்?  நீயலால் பிறிதுமற் றின்மை சென்றுசென் றணுவாய்த் தேய்ந்துதேய்ந் தொன்றாம் திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே ஒன்றும் நீ யல்லை அன்றியொன் றில்லை யாருன்னை அறியகிற் பாரே.  God Particle. Highs Boson.  What is God Particle?  We all know all objects of the world made of Atoms.  At the CERN labs underneath the Earth they made cyclotron Large Hadron Collider LHC.  This LHC is actually a Military Machine. It can make Earth Quakes. It can make Huge Floods. Cloud Breaks.  In fact 2015 Nepal Quake is made by Man. Military Commanders at CERN labs at Europe. CERN lab LHC cyclotron is made by NATO countries. Other countries are just made fool at the CERN labs.  This LHC cyclotron breaks any Atom in to Quarks, sub quarks, sub atomic particles, boson, gluon, muon etc.  Sub atomic part

Google shouldn't show cut meat, dead fish advertisements online to K Pasupathi. Jains, Saiva Vellalar Pillais, Brahmins and most of Indians don't like to see Butchery online.

Dear Google,  Myself and my family and my community are totally vegetarian caste. We don't want to see chicken, mutton, beef advertisements from Google all the times when we see any web pages, YouTube etc. After 20 years stint of serving Indian Air Force military I started eating chicken, mutton, eggs. That doesn't mean I encourage killing, violence, non vegetarian food. Seeing the cut pieces of meat on fresh to home advertisements makes me unhappy. Most of the Indians discourage non vegetarian food and dislike seeing cut meat, dead fish on online advertisements. It hurts to see evolved human beings murdering live animals to eat. Even Biden used "Putin is a Butcher" word. Butchery, cut meat pieces advertisements naturally evoke pity towards unkind humanity. Fact of life. Even in most of Indian meat stalls they show Live Chicken Live Goat Live Fish pictures to attract people. Not the cut meat skin. It impinges on sensibilities of kind indians. Please stop showing cut m

From Mulund to Mayuram

  From Mulund to Mayuram All happy families are happy in the same way. Baby [Saraswathi] Aunty dead, on heart attack, at Mayuram, Tanjore Dt., at her elder daughter’s house. News, on phone yesterday night. From mulund to mayuram it is a 3000kms last journey. She came there to collect the final instalment of the land/house/properties dispute at Dindugal, supposedly 20 lakhs. For this dispute, they spent a lifetime, fighting in courts. I clearly remember Aunty as a stout, short, chiselled woman. Her not-so-fair, broad eyed, always eye browed, slightly pock marked, but elegant face and body glowed with pomp, confidence and arrogance of a richly endowed lady. One can mistake her for Lata Mangeshkar. She was truly frequently mistaken, "Are you Lata Mangeshkar?" during her flights from Bombay to Tamilnadu. Her voice is also typically stilted and coquettish, low pitched as a singer would have it as "Contralto". That voice is because of her Kerala connection, as She was bor

Moscow – Cairo – Muscat Tour [March 28 to April 28] all parts in one blog

Moscow – Cairo – Muscat Tour [March 28 to April 28] On 15 Jan 2007, Pongal Day, MWO Tanti knocked my door. He had a good news. We both are in the Advance Party to Russia Trip. Thanks Pongal - God. 2006 Pongal I got this house. This pongal this. [Eppadimma namma englishu?]   On 19 March, I went to Reliance Infocomm, cut off my post paid temporarily. From 20 March to 28 March, was in New Delhi… doing the special tour works…   28 March 2007 morning we got the GoI letter – which is the authority for everything… from flight ticket [free warrant] to our pay to passport. We got our official passports. In white color. Civilians have blue. No visa required for officials in Russia & Muscat. Egypt visa we got for 3 days.   Reached airport on 28 March early morning 01:30 am. Custom check, immigration done… Aeroflot SU-530 flight. Boeing 767 business class with full reclining seats.. gourmet meals… whiskey, juices, ice creams bouncy all white Russian beauties as hostesses…   Started to video t