Posts

Showing posts from September, 2022

Tirupati Temple Visit. Hotel Rooms. Mutt.

திருப்பதி திருமலையில் தங்குவதற்கு அறை கண்டுபிடிக்க சிரமமாக இருந்தால், இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் , பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள்.  கோவிலுக்கு மிக அருகிலேயே கீழ் கண்ட மடங்கள் உள்ளன. அவற்றில் தங்கலாம்.நவீன ஹோட்டலுக்குரிய ரூம் வசதிகளோடு உள்ளன திருப்பதியில் தங்க இடம் முகவரி இங்கு 200 படுக்கை அறை உள்ளது. ஓரு அறைக்கு வெறும் 200 ருபாய் காலை காபி காலை சிற்றுண்டி மதியம் உணவு இரவு உணவு எல்லாம் சேர்த்து ஓரு நபருக்கு வெறும் 200 ருபாய் மட்டும் தான் திருப்பதி செல்பவர் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். Tirumala Sri Kasimath, Ring road, Near S.V.Meseum, Tirumala - 517507 (A.P) Ph : 0877-2277316 . மூல் மட் மின்: +918772277499 0877-2277499. புஷ்பா மண்டபம் : 0877-2277301. ஸ்ரீ வல்லபச்சரிய ஜீ மட் பி: 0877-2277317. உத்ததி மட் (திருப்பதி) பி 0877-2225187. ஸ்ரீ திருமலகாஷி மட் Ph-0877-2277316. ஸ்ரீ ராகவேந்திர ஸ்வாமி மட் Ph-0877-2277302. ஸ்ரீ வைகனச திவ்யா சித்தன்டா விவேர்டினினி சபை  Ph: 0877-2277282. ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி மட்  Ph : 0877-2277370. ஸ்ரீ புஷ்பகிரி மட் Ph-0877-2277419. ஸ்ரீ உட்டாரடி மட் Ph

Va Vaa Vi Vee Vae Vaey Vai Vo Vao Vow Vak the Soul Root of all V words which can call Gods Devatas Aliens Angels to do our work. Give Food Clothes to God who did your work.

Bageswari Raju  BK Kana Gopal  Vyaktam and Avyaktam = Bagawat Gita greatly explains all manifest things Vyaktam on Earth which we can touch, see, interact are born from unmanifest things Avyaktam.  After death all living things on Earth too reaches the Avyaktam Maaya State.  Thus Vedham Vithai Viththu Vithi Vithyai Vidya Vidhyai all came from one source.  In fact Bagawat Gita is known as Vedha Saaram. Juice of all four Vedhas are found in condensed form in Bagawat Gita.  Saaramsam of Four Vedhams is Bagawat Gita. The Tamil Word  Va Vaa Vi Vee Vae Vaey Vu Voo Vow Vak All are inter related.  Soul of this word is Va. Vaa.  From this Root Soul word all other pronunciations are born.  By knowing, understanding Four Vedhas we can call Devars Gods Angels by Command.  Vaa Vaa... This is humans calling Extra Terrestrial Angels Aliens Gods by our pronunciation of four Vedhas Mantrams Arputha Thevara Thiruppathikangal.  We can call the Gods.  We can Demand and Command the Gods to do our desired w

Vedham Vithai Viththu Vithi Vithyai Vidya

Bageswari Raju  BK Kana Gopal  Viththu = seed.  Any thought is a seed.  From consciousness all what we see and touch are born.  A building is first visualised on mind and drawn as a plan on a paper called layout, elevation and finally made as a physical structure entity by working class.  The Chief Architect Or Sthapathi Or Vishwakarma Or Maayan Mayan Ashuran were all Mind Workers. They visualise many building temple concepts on their mind, draw it on paper, execute it on stone wood metal sand on Earth which lives for 1000s of years.  That's why four vedhas and bagavat gita insisted on varna system.  Viththu, Vithi are root words for Vedh Vedham.  Viththu seed concept conceptualization of mind already explained.  Vithi means law. If we observe Nature we see so many events happen by Natural Law.  For example if we care for a Coconut Tree that will give us good produce.  If we care our sons, daughters they will look after us during our old age.  These are all Natural Laws. Vithis.  T

LHC Large Hadron Collider is a Military Machine. It can cause Quake, Tsunami, Volcano Eruption, Landslides, Cloudbursts, Arctic Ice Galcier Breakages... National Calamities. NATO can kill Tens of Thousands of people without evidence.

From year 2014 I am writing about Large Hadron Collider Particle Accelerator at CERN Europe. LHC is a Military Machine. Capable of causing Quake, Volcanoe Eruptions, Tsunami, Cloud Burst, Landslides, Arctic Ice Glacier Breakages etc.  LHC caused Nepal Earth Quake in year 2015. LHC caused Bangalore Cloud Burst recently.  LHC caused Kerala Cloud Bursts past 2 years.  Large Hadron Collider Particle Accelerator sends Trillions of Neutrinos on to the lattitude, longitude of Tectonic Plates where Fault Lines were already present. Quake Prone zones of Earth can be easily targetted by LHC Machine to create Man Made Quakes.  It is a Military Machine where European NATO countries can kill thousands of people or Lakhs of people without evidence.  Third World War already going on all over the World in the form of Corona Virus, Quakes, Volcano Eruptions, Landslides, Cloudbursts.  Ignorant Nations other than NATO....are targets of all these atrocities.  Nations other than NATO should co-relate the e

Vahanams Vahans Vehicles of Hindu Gods = A Study of Oraiyan Orion Aryan Devars imposition of Sanatana Dharma on Enemy Nations.

Image
இந்திய கடவுள்களின் உருவப்படம் மற்றும் அவர்களின் வாகனங்கள் (வாகனம்). 2012 ஆம் ஆண்டிலிருந்து பசுபதி, இந்தியக் கடவுள்களின் உருவப்படம், குறிப்பாக அவர்களின் வாகனங்கள் வாகனங்கள், கொள்கைப் பிரச்சாரம், மதப் பிரச்சாரம், பிரச்சார வாகனங்கள், மதமாற்றக் கருத்து, எதிரி தேசத்தை உருவாக்குதல், எதிரி ராஜா, எதிரி நாடு மக்கள் வெற்றி நாட்டு மன்னர்கள் மற்றும் அவர்களின் மக்களைப் பின்பற்றி வெற்றியாளர்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். . கடவுள்களின் வாகனங்கள் உண்மையில் எதிரி ராஜ்யத்திற்கு ஓரியன் ஓரியன் ஆரிய வாழ்க்கை முறையை பரப்புகின்றன. குடிமல்லம் வேட்டைக்காரன் சிவன் பழங்குடி பட்டியல் பழங்குடி தலைவர்களின் தோளில் நிற்பது இந்து உருவப்படத்தின் தொடக்கமாக இருக்கலாம். வெற்றியாளர் நாடு பொதுவாக அதன் கொள்கைகள், மொழி, நாணயம், சிந்தனை அமைப்புகள், கலாச்சாரம் ஆகியவற்றை தளர்வான நாட்டிற்கு கட்டாயப்படுத்துகிறது. இன்றும் ரஷ்யா, ஈராக், லிபியா, ஈரான், சீனா, வெனிசுலா, கியூபா போன்ற நேட்டோ நாடுகளின் நிலை இதுதான். இவ்வாறு சிவனின் ரிஷபம் காளை நந்தி வாகனம், நந்தர் வம்சம், நந்தன் மன்னர்கள், நந்தி, நந்தினி, புத்த நந்தி, போதி நந்தி புத்த புத்த மக

Ravanan BC5000 Neptune Maandhi Son of Shani Neptune has Ring like Saturn. Call it DNA? Like Father Shani son Neptune Maandhi too has a Ring. Incredible Ramayanam Ravanan know this. Ravanan had infra red view like NASA James Webb Telescope?

Image
Ravanan BC5000 Neptune Maandhi Son of Shani Neptune has Ring like Saturn. Call it DNA? Like Father Shani son Neptune Maandhi too has a Ring. Incredible Ramayanam Ravanan know this. Ravanan had infra red view like NASA James Webb Telescope?  கிமு5000 ராவணன் புலத்தியர் பேரன். புலத்தியர் தமிழர். ராவணன் தமிழர். 10 நாடுகள் ஆண்டதால் 10 தலை ராவணன். இவர் தனக்கு பிறக்கப் போகும் மகன் சாவே இல்லாமல் பல போர் வெற்றிகள் கொண்டு பல ஐஸ்வரியங்கள் பெற்று வாழ வேண்டும் என்பதற்காக அனைத்து 9 நவ கிரகங்களையும் ஜோதிட விதிப்படி நலம் பயக்கும் வீடான 11 ஆம் வீட்டில் நிற்கச் சொன்னான். கேட்காவிட்டால் 9 நவ கிரகங்களையும் இலங்கை சிறையில் அடைத்து துன்புறுத்தியதாகவும் கதை உண்டு. 9 நவ கிரகங்களையும் தன் அரண்மனை படிக்கட்டாக மாற்றி போட்டு அதை மிதித்து நடந்தான் ராவணன் என்றும் கதை உண்டு. அப்படி படிக்கல்லாக போட்ட போது சனி கிரகம் ராவணனை தன் கொடூரப்பார்வையால் பார்க்கவே ராவணன் ஒழிந்தான் என்றும் சொல்வார்கள்.  அனைத்து 9 நவ கிரகங்களையும் 11 ஆம் வீட்டில் சிறைப்படுத்தி நிறுத்திய ராவணனை பழிவாங்க சனி சரியாக ராவணன் மகன் மேகநாதன் என்ற இந்திர