மூணு அம்பராள் அம்பாள் பெண் போராளிகள் பாதுகாவலர்கள்

மூணு அம்பராள் அம்பாள் பெண் போராளிகள் பாதுகாவலர்கள் 

Three Lady Guards Lady Security Guards

Tamils had Ladies Police Ladies Security at Indus Valley 

These Tamil Ladies Security Police if died became war heroes Amman Kovils Ambaral Kovils Amman Temples Kshatriyars Queens Arasis Nachiyars later 

Comments

Popular posts from this blog

நசி மசி

மலையூர் மம்பட்டியான் கதை

பொதிகை மலை அகத்தியர் கூடம் ஆசிரமம் செல்வது எப்படி