Wednesday, 31 October 2018

சிரிச்சு மாளலை.

3000 கோடி செலவுல சிலைய வைக்க மோடி என்ன லூசாடா?

நர்மதா ஆற்றங்கரைக்கு மேல போவுற எந்த சாட்லைட்டும் வேலை செய்யலங்குற  ரகசியம் நம்ம நாட்டு சயின்டிஸ்ட் மூலமா அறிஞ்ச மோடி,  அங்க ஒரு சிலை வச்சி சிலைக்குள்ள நம்ம ஆயுதங்களை ஒளிச்சி வச்சிருக்காரு.  எதுக்கு அவ்ளோ பெரிய சிலைன்னு நீங்க கேக்கலாம்  உங்களுக்கு தெரியுமா  அந்த  அது ஒன்னும் சாதா சிலை மட்டும் இல்ல அந்த சிலை ஒரு தானியங்கி சிலை லைக் டெர்மினேட்டர் மாதி. உலக போர் வந்தா அது பாட்டுக்கு போயி குண்டு  போடும் நாம வீட்டுக்குள்ள சேப்டியா உக்காந்து மான்ங்கி பாத் கேக்கலாம். ஒருவேளை  ஸ்ரீலங்காகாரன் இனி  நம்ம மீனவனை கைது பண்ண வந்தா ஆட்டோமேடிக்கா அந்த சிலை அங்க இருந்து குறி பாத்து சுடும்... இங்க இருந்தே அமெரிக்கால  ட்ரம்ப் என்ன பண்ராருனு சிலை மேல ஏறி நின்னு நம்ம பாக்கலாம். பாகிஸ்தான்  பிரதமர் என்ன சோப்பு போட்டு குளிக்கார்னு சிலை மூக்கு பக்கம் போனாலே வாசம் அடிக்கும். இந்த சிலையோட சிறப்பம்சம் என்னன்னா அது ஒரு கரைல நின்னு பாத்தா பட்டேல் மாதியும் ஒரு பக்கம் நின்னு பாத்தா தேவகவுடா மாதியும் தெரியும் எதுக்குன்னு நீங்க கேக்கலாம் இந்த சிலைய தாக்க தீவிரவாதிகள் திட்டம் தீட்டி இருக்காங்க. அவங்க அத தாக்க ராக்கெட் ஏவுனா  ராக்கெட்டுக்கும் தேச விரோதிகளும்  தேவ கவுடா மாதி தெரியும்போது அதுங்க சிலையை தாக்காம திரும்பி போயிடும் வாட் எ டெக்கினாலஜி . எண்ணி ரெண்டே வருஷம் எல்லா மாநிலத்துலயும் சில வைக்கோம் வல்லரசு ஆவுரோம்.  இத எப்டியோ மோப்பம் புடிச்ச கிறிஸ்தவ மிஷினரி  கைகூலிகளும் அரேபிய அடிமைகளும் காலைல இருந்து மோடிய திட்டுதுவ....    மோடி மக்களுக்கானவர் உரக்க சொல்லுவோம் பாரத் மாதாக்கி  ஜே😜

By Sudha Melvin

பலமுறை நான் சொன்னேன் திருவள்ளுவர் திருக்குறள் சைவ சித்தாந்த நூல் என்று.

    சிவமயம்
    திருச்சிற்றம்பலம்

    திருவள்ளுவரின் சமயக் கொள்கை

    (T.C.S.ராமச்சங்குப் பாண்டியன்)

       திருவள்ளுவரை ஒவ்வொரு சமயத்தவரும் தத்தம் சமயத்தைச் சேர்ந்தவராகக் கூறுகின்றனர்.

            "மலர்மிசை ஏகினான்" என்பது பற்றிப் புத்தனைக் குறிக்கும் என்று பெளத்தரும், அருகனைக் குறிக்கும் என்று சமணரும் கூறுவர்.  மேலும் சமணர் எண்குணத்தான் என்புழி எட்டுக் குணங்களும் அருகனுக்குரிய கடையிலாவறிவு, கடையிலார் காட்சி, கடையிலா வீரியம், கடையிலா வின்பம், நாமமின்மை, கோத்திரமின்மை, ஆயுவின்மை, அழியாவியல்பு என்பனவேயாகும் என்பர்.  சமணர் உலகம் நித்தியம் என்னும் கொள்கையர்.  "மூவா முதலா உலகம் ஒரு மூன்றும்" என்பது அவர் கொள்கை.

        ஆயின் வள்ளுவர் உலகமும் அழிவதே என்னுங் கொள்கையர் அதனை "ஒறுத்தார்க்குகாருநாளை யின்பம் பொறுத்தார்க்குப்
    பொன்றுந் துணையும் புகழ்" (156) என்றார்.

    எனவே உலகம் அழியும்வரை நிற்பது புகழ் என்பது பெறப்படும். 

    ஈண்டுப் "பொன்றுந் துணையும் புகழ்" என்று மட்டுமே கூறியதால் உலகம் பொன்றுந் துணையும் புகழ் எனக் கொண்டால் என்னை? எனின்; உடம்பு உள்ளளவும் உள்ளது ஒளி (உபசாரம்) எனவும், உடம்பு அழிந்த பின்னரும் நிற்பதே புகழ் என்பதே மரபு.  நாலடியாருள்,

        "உண்ணான் ஒளிநிறான் ஓங்குபுகழ் செய்யான்
        துன்னருங் கேளிர்துயர் களையான் - கொன்னே
        வழங்கான் பொருள்காத் திருப்பானேல் ஆஅ
        இழந்தா னென்றெண்ணப் படும்"

    என்று ஒளி இறக்கு மட்டும் நிற்பது என்றும் புகழ் இறந்தபின் வருவது என்றும் கொள்ளப்பட்டது பெறப்படும்.  அம்முறையே வள்ளுவரும், ஒளியொருவற் குள்ள வெறுக்கை யிளியொருவற்

        கஃதிறந்து வாழ்து மெனல் (971) என்றும்
        நிலவரை நீழ்புக ழாற்றுற் புலவரைப் 
        போற்றாது புத்தே னாலகு (234) என்றும்

    கூறுமாற்றான் ஒளி என்பதற்கும் புகழ் என்பதற்கும் உள்ள பொருள் வேறுபாட்டை மரபுப்படி கொண்டு பாடியுள்ளார் என்பது பெறப்படும்.

        எனவே "பொன்றுந் துணையும் புகழ்" என்பதற்கு உலகம் அழியும் வரை நிற்பது புகழ் எனக் கொள்ள வேண்டும்.  அங்ஙனமாக உலகத்தின் நிலையாமையை உடன்பட்டவர் என்பது பெறப்படும்.  அவ்வாறு கொண்டது "மூவாமுதலாவுலகம்" என்ற சமணக் கொள்கையை மறுக்குமாகலின் சமணர் ஆகார் என்பது பெறப்படும்.

        பெளத்தருள் மாத்தியமிகர் எல்லாஞ் சூனியம் என்பவர்.  யோகாசாரர் புறப்பொருள் சூனியம் என்பர்.  செளந்திராந்திகரும் வைபாடிகரும் நான்கு புதங்களை மட்டுமே உடன்படுவர்.  ஆயின் வள்ளுவர் 

    "சுவையொளி யூறோசை நாற்றமென் றைந்தின்
    வகைதெரிவான் கட்டே யுலகு" (27) என்று

    ஐம்பூதங்களையும் உடன்படுதலால் பெளத்தரும் ஆகார் என்பது பெறப்படும்.

        ஏகான்மவாதிகள் பரப்பிமத்தோடு கூடுதலே - அஃதாவது குடம் உடைந்தவழிக் குடாகாயமும் மகாகாயமும் கூடுமாறு போலக் கூடுதலே - முத்தி என்பர்.  ஆயின் வள்ளுவர், "நற்றாள் தொழாஅர்" (2) என்றும் "மாணடி சேர்ந்தார்" (3) "வேண்டுதல் வேண்டாமையிலானடி சேர்ந்தார்" (4); "தனக்குவமை யில்லாதான் தாள் சேர்ந்தார்" (7) "அறவாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்" (8), "எண்குணத்தான் தாளை வணங்காத் தலை (9), "இறைவனடி சேராதார்" (10) என்றும் அடி சேர்தலையே முத்தி எனக் கொள்கின்றார்.  பரப்பிரமத்திற்கு அடி முதலிய உறுப்புக்கள் இல்லாததால் ஏகான்மவாதியும் ஆகார் என்பது பெறப்படும்.  மேலும் "வகுத்தான் வகையல்லால்" (377) என்றும் "பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை" (350) என்றும் கடவுளும் உயிர்களும் வெவ்வேறு என்னும் கொள்கையர் என்பதால் ஏகான்மவாதியில்லை என்பது வலியுறுத்தப்படும்.

        தற்காலத்தில் கலியின் கொடுமையால் சிலர் அவரைக் கிறித்தவர் என்று உரிமை கொண்டாடுகின்றனர்.  வள்ளுவர் "இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புகழ்ந்தார் மாட்டு.  இருள்சேர்  இருவினையுஞ் சேரா" (5) என்று இருவினைகளை உடன்படுகின்றார்.  அவ்வினைக் கீடாக விதி செலுத்தும் என்பதை "ஊழ்" என்னும் அதிகாரத்தால் உடன்படுகின்றார்.  "உறங்குவது போலுஞ் சாக்காடு உறங்கி விழிப்பது போலும் பிறப்பு" (339) என்றும் "எழுமை ஏழுபிறப்பும் உள்ளுவர்" (107) என்றும் "ஏழு பிறப்புந் தீயவை தீண்டா" (62) என்றும் "இம்மைப் பிறப்பிற் பிரியலம்" (1315) என்றும் கூறுமாற்றான் மறுபிறப்பை உடன்படுகின்றார்.  மேலும் "கள்ளுண்ணாமை" என்னும் அதிகாரத்தால் மது அருந்துதலை வெறுத்தவர் என்பது பெறப்படும்.  அன்றியும் "புலான் மறுத்தல்" என்னும் அதிகாரத்தால் மாமிசத்தை வெறுத்தவர் என்பது பெறப்படும்.  எனவே மறுபிறப்பையும் புலாலுண்ணாமையையும், கள்ளுண்ணாமையும் ஒப்பாத கிறித்தவர் மறுபிறப்பையும் புலாலுண்ணாமையையும் கள்ளுண்ணாமையையும் ஒப்பிய திருவள்ளுவரைத் தமது மதத்தினர் என்று உரைப்பதும் வியப்பேயாம்.  இஃது இஸ்லாமியர் என்பார்க்கும் ஒக்கும்.

        இனி வள்ளுவரை வைணவர் எனலாமோ எனின் அதுவும் பொருந்தாது.  ஏனெனில் வைணவ ஆகமங்களில் விண்டுவிற்கு எட்டுக் குணங்கள் கூறப்படவில்லை.  அன்றியும் வள்ளுவர் காமத்துப் பாலில் புணர்ச்சி மகிழ்தல் என்னும் அதிகாரத்துள்

        தாழ்வீழ்வார் மென்றோட் டுயிலினிது கொள்
        தாமரைக் கண்ணா னுலகு (1103)

    என்று வைகுண்டத்தைக் காட்டிலும் மொன்றொட்டுயில் இனிது என்று கூறுமாற்றான் வைகுண்டத்தைத் தாழ்த்திக் காட்டினார். வைணவராயின் அவ்வாறு கூறியிருக்கமாட்டார்.  எனவே வள்ளுவர் வைணவராகார் என்பது பெறப்படும்.

        இனி எண்குணம் என்பதை அணிமாவை முதலாக வுடையன வெனவும் உரைபாருமுளர் என்று பரிமேலழகர் காட்டியுள்ளார்.  அணிமா முதலிய எட்டாவன:- அணிமா, மகிமா, கரிமா, லகிமா, பிராப்தி, பிராகாமியம், ஈசத்துவம், வசித்துவம் என்பன.  அணிமா முதலியன மக்களாலும் முயன்று பெறப்படுதலின் குணமாக முடியாது.  ஏனெனில் குணமாவது குணியோடு ஒற்றித்து.  நிற்பதாகலின் அவ்வாறு ஒற்றித்து நில்லாது முயன்று பெறப்படும் சித்தியாகலின் அவற்றைக் குணமெனக் கொள்ள இயலாது.

        எனவே பரிமேலழகர் "இவ்வாறு சைவாகமத்திற் கூறப்பட்டது" என்றார்.  எண்குணங்களாவன;_

    1. தன்வயத்தனாதல் - சுவதந்திரத்துவம்

    2.  தூயஉடம்பினனாதல் - விசுத்ததேகம்

    3.  இயற்கை உணர்வினனாதல் - நிராமயான்மா

    4. முற்றுமுணர்தல் - சருவஞ்ஞத்துவம்

    5. இயல்பாகவே பாசங்களினீங்குதல் - அனாதிபோதம்

    6. பேரருளுடைமை - அலுப்த சத்தி

    7. முடிவிலாற்றலுடைமை - அநந்த சத்தி

    8. வரம்பிலின்பமுடைமை - திருப்தி.

    "எட்டுவான் குணத் தீசனெம் மானை" என்று திருநாவுக்கரசரும், "இரும்புயர்ந்த மூவிலைய சூலத்தினானை யிறையவனை மறையவனை எண்குணத்தினானை" என்று சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளும் அருளிச் செய்தவாற்றானும் "இறைவனுக்கு எண்குணமுண்மை சிவாகம நூற்றுணி வென்றறிக" என்று நாவலர் கூறுமாற்றானும் அறியப் படும்.

        சைவாகமத்திற் கூறப்பட்டது என்னுமாற்றான், ஒரு நூலை முன்னிட்டு கொள்ள வேண்டும் என்னுங் கொள்கையர் என்பது "சாதலறாய் கூறுமாக்கந்தரும்" (83) என்றும் "நூலோர் தொகுத்தவற்றாள் எல்லாந் தலை" (322) என்றும் கூறுமாற்றான் அறியப்படும்.  ஆயின் எண்குணம் என்புழி எந்நூலை முன்னிட்டுக் கூற வேண்டும்? "பொறிவாயிலைந்தவித்தான் பொய்தீ ரொழுக்க நெறி" என்றும் அந்நெறி நின்றார்.  "நீடுவாழ்வார்" என்றும் வள்ளுவர் கூறுகின்றார்.

      "கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்
    `  நிற்க அதற்குத் தக" (391)

    என்றும் கூறுகின்றார்.  நிற்க என்ற தனால் ஒழுகு தலையும் கற்க என்றதனால் நூலையும் குறிக்கும் என்பது அறியப்படும்.  எனவே பொய்தீர் ஒழுக்க நெறி என்பது பொறிவாயில் ஐந்துவித்தானான் கூறப்பட்டது என்பது பெறப்படும். அது பற்றியே பரிமேலழகரும் "ஒழுக்கநெறி ஐந்த வித்தாறாற் சொல்லப்பட்டமையின் ஆண்டை யாறனுருபு செய்யுட் கிழமைக்கண் வந்தது" என்றார்.  அவ்வாறு ஒழுக்கநெறிக்கண் நின்றார்.  நீடுவாழ்வார் என்று சாதனமும் பயனும் கூறப்பட்டமையின் ஒழுக்க நெறி என்பது நூலையே குறித்து வற்புறுத்தும் என்பது பெறப்பட்டது.  எனவே அந்நூலுள் மேற்கண்ட எண்குணமும் கூறப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்.  அவ்வாறான நூல் சைவாகம் ஆகலின் சைவாகமத்திற் கூறப்பட்டது என்க.

        மேலும் வள்ளுவர் "நற்றாள்" (2) என்றும் "மாணடி சேர்ந்தார்" (3) என்றும் "வேண்டுதல் வேண்டாமை யிலானடி சேர்ந்தார்" (4) என்றும் "தனக்குவமை யில்லாதான் தாள் சேர்ந்தார்" (7) என்றும் "அறவாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்" (8) என்றும் "எண்குணத்தான் தாளை வணங்காத் தலை (9) என்றும் "இறைவனடி சேராதார்" (10) என்றும் அடிசேர் முத்தியையே விதந்து கூறினார்.  அடிசேர் முத்தி சைவ சித்தாந்தத்திற்கே ஏற்புடையதாகலின் அதனானும் வள்ளுவர் சைவ சித்தாந்தி என்பது பெறப்படும்.

        ஆயினும் அவரைச் சைவர் என்பதைச் சகித்துக்கொள்ள இயலாதார் தற்போது ஒரு புதுக் கொள்கையைப் புகுத்துகின்றனர்.  முதல் எட்டுக் குறளில் கூறப்பட்ட ஆதிபகவன், வாலறிவன், மலர்மிசை ஏகினான், வேண்டுதல் வேண்டாமையிலான், இறைவன், பொறிவாயிலைந்தவித்தான், தனக்குவமையில்லாதான், அறவாழி யந்தணன் என்பனவே, ஒன்பதாவது குறளில் கூறப்பட்ட எண்குணங்களாகும் என்பர்.  ஆயின் அவர் அதிகாரத் தலைப்பாகக் கூறப்பட்ட கடவுள் என்பது ஒரு குணமாகலின் அதனைக் காணாததுபோல் விட்டனர்.  அதனைக் கூட்டினால் குணம் ஒன்பதாகுமாகலின் விட்டனர் போலும்.  அவ்வாறு மறைந்து குன்றக் கூறலாகுமே என்பதை மறந்தனர்.

        மேலும் பொய்தீர் ஒழுக்க நெறி என்பது பொறி வாயிலைந்தவித்தானாற் சொல்லப்பட்டது என்பதை மறந்தனர்.  அந்த ஒழுக்க நெறி நின்றாரே.  நீடுவாழ்வார் என்று கூறியதையும் மறந்தனர்.  எனவே பொய்தீர் ஒழுக்க நெறியுட் கூறப்பட்ட எண்குணங்களே கொள்ளப் படுவதென்பதையும் மறந்தனர்.  எனவே ஒன்பது குணங்களை எட்டாக வெட்டி இழுக்கப்பட்டனர்.  அதனானும் அவர் சைவர் என்பதே வலியுறுத்தப்படும்.

        ஆயின் கோ.வடிவேலுச் செட்டியார் "இவ்வதிகாரத்தின் 1,2,4,5,7,10 வது எண்ணுள்ள குறள் முதற் கடவுளையும் 3வது எண்ணுள்ள குறள் அயனையும், 6,8 வது எண்ணுள்ள குறள்கள் அரியையும், 9வது குறள் அரனையும் வாழ்த்துதலாம்" என்று கூறியுள்ளாரே எனிற் காணலாம்.

        பரிமேலழகர் முதற்குறளின் இறுதியில் "முதற்கடவுளதுண்மை கூறப்பட்டது" என்றபின் அதனைத் தொடர்ந்து வரும் மற்றக் குறட்பாக்களும் முதற்கடவுளைப் பற்றியே கூறுவதாகத்தான் அமையும்.  அது பற்றியே பரிமேலழகர் 2வது குறளில் "ஆகம வறிவற்குப் பயன் அவன்றாளைத் தொழுது பிறவியறுத்த லென்பது இதனாற் கூறப்பட்டது" என்றும் 6வது குறளுரையில் "இவை மூன்றுபாட்டானும் அவனை நினைத்தலும் வாழ்த்தலும் வணங்கலும் செய்யா வழிப்படுங் குற்றங் கூறப்பட்டது" என்றும் 10 வது குறள் உரையில் "உலகியல்பை நினையாது இறைவனடியையே நினைப்பார்க்குப் பிறவி யறுதலும் அவ்வாறன்றி மாறி நினைப்பார்க்கு அஃதருமையுமாகிய இரண்டும் இதனால் நியமிக்கப்பட்டன என்றும் கூறினார்.  மேலும் இடையிடையே தொடர்புப் பொருத்தம் இல்லாமல் அயன் அரி அரன் என்பவரையும் வாழ்த்தினார் என்பது பொருந்தாது.  மேலும் அவ்வாறு வள்ளுவர் கருதியிருந்தால் அக்கருத்துக்களையும் ஆங்காங்கே பரிமேலழகர் எடுத்துக் காட்டியிருப்பார்.  மேலும் அயனையும் அரனையும் ஒவ்வொரு செய்யுளானும் அரியை மட்டுமே இருசெய்யுட்களால் வாழ்த்தினார் எனச் செட்டியார் கூறுவது பொருந்தாது.  அவ்வாறு கொள்வது அரியை உயர்த்தியும் மற்ற இருவரையும் தாழ்த்திக் கூறுவதாக அமையும்,  அவ்வாறு வள்ளுவர் செய்யுள் செய்திருக்க முடியாது.  எனவே வடிவேல் செட்டியார் வலிந்து பொருள் கூறியது வள்ளுவரின் கருத்துக்கு மாறுபட்டது என்பது பெறப்படும்.  எனவே வள்ளுவர் சைவசித்தாந்தி என்பது நாட்டப்படும்.
     

       

     

    திருச்சிற்றம்பலம்.

காங்கிரசிலும் வேள் அஹ்மது படேல் மற்றும் ப.சிதம்பரம் பாஜகவிலும் வேள் படேல்கள் நல்ல திசையில்தான் இந்தியா செல்கிறது.


ஏர் முனை இரும்பு விவசாயிகள் கிட்ட தானமாக கேட்டு வாங்கி நிறைய உபயோகித்தார்களாம். வேள் வேளிர் வேளாளர் என்பதால்.

ஏர் முனை இரும்பே தானமாக கொடுங்கள் என்றும் விவசாயிகள் கிட்ட கேட்டு வாங்கினார்களாம்.

தமிழர்களும் விவசாயிகளும் பெருமை அடையும் சிற்பம்.

சர்தார் பட்டேல் சர்தார் வல்லபாய் படேல் பட்டிதார் படித்தர் என்ற சாதியே குஜராத் வேளிர் வேள் வேளாளர் வேள் புலம்.

பலர் இவர் சிலை இளையராஜா போன்று உள்ளது தமிழர் போன்று உள்ளது என்கிறார்கள்.

வேளாளர் சிலை இது. காங்கிரஸ் சோனியா அஹ்மது படேல் கூட நம்ம ஆள்தான். இஸ்லாமியரான வேளிர் வேள் வேளார் படேல்.

விஜய் கிருத்துவ வேளாளர் இசை அமைப்பாளர் விஜய் அண்டனி வேளாளர்

மதம் மாறினாலும் பிள்ளை முதலி செட்டி யாதவர் வேளிர் தமிழர் சாதி அடையாளத்தோடு வேளாளர்கள் பெருமையோடு தானும் வாழ்ந்து எல்லோரையும் வாழ வைக்க வேண்டும்.

இதுவே இந்துவின் இந்தியரின் கடமை.

கல்கி அவதாரமும் நாஸ்ட்ராடமஸ் கணிப்பும்

NOSTRADAMUS MAY HAVE PREDICTED THE KALKI AVATAR PROPHECY

By: Gaia Staff  | August 24th , 2017

THE KALKI AVATAR PROPHECY STATES THAT VISHNU WILL APPEAR IN HIS 10TH FORM TO END THE KALI YUGA, NOSTRADAMUS PREDICTED A SIMILAR EVENT.

According to the Hindu Yugas, we are currently living in the Kali Yuga – the Iron Age, Dark Age or simply the lowest point in spiritual consciousness and moral virtue. And sometimes that sentiment doesn't seem too far off. Despite our technological advancement, our current age has been marked with war, deceit, inequality and scarcity. While this may be a subjective view, there are certainly some aspects of it that sound familiar.

Although the start and end dates of the Kali Yuga are disputed and somewhat ambiguous, many believe we are nearing the end, when Kalki, the final avatar of Vishnu, is supposed to make his messianic return to earth. This return will usher in the Satya Yuga, our upward journey back to the pinnacle of truth and cosmic order, known as dharma. Many believe we are on the precipice of experiencing the return of this enlightened being and there is even evidence that Nostradamus's predictions corroborate this Hindu prophecy.

EIGHT FACULTIES OF A SUPERHUMAN AVATAR

IS THE KALKI AVATAR REAL?

The name Kalki is thought to have roots in the Sanskirt word kalka, meaning filth – making Kalki the destroyer of filth or foulness. Some interpret this avatar to manifest in the form of a cosmic event, while others see it to be a physical manifestation in human form. But all interpretations see it as a destroyer of evil and the harbinger of a positive turning point, ending the Kali Yuga.

In the Hindu scriptures, Vishnu appears in ten different avatars to mankind, with the final iteration being Kalki. Leading up to this point, the era of the Kali Yuga will be recognized for the deterioration of human values, and falsehood triumphing over truth. In today's age of misinformation and propaganda this seems all too relevant. Uncontrollable and widespread corruption is another characteristic associated with the age before Kalki's appearance, and that rampant corruption seems to be apparent in our political systems, banking sector and the corporations that control the global economy. The increasing poverty of the masses and wealth of the few are undoubtedly being exacerbated, making this Hindu prophecy all the more prescient.


"…property alone will confer rank; wealth will be the only source of devotion; passion will be the sole bond of union between the sexes; falsehood will be the only means of success in litigation; and women will be objects merely of sensual gratification. Earth will be venerated but for its mineral treasures." – Vishnu Purana

The Ten Avatars of Vishnu

Unfortunately, some believe Kalki's arrival is slated to occur around a massive war, like WWIII. Around this time Vishnu will appear riding a white horse amid fire and flames. Hindu mythology is allegorical, so it's likely that Kalki's return will be slightly less dramatic, but who knows what form it will take.

Others believe that Kalki has already returned and that he has begun the transformation process by invoking a wave of truthseekers and spiritual practitioners across the world. Some have pointed to spiritual gurus like Sathya Sai Baba as being the Kalki Avatar, but this claim is largely disputed. It is thought that when messiahs like Jesus or Buddha incarnate on Earth, their divine status is known to few, so in the case of Kalki, it is likely that his presence won't be known to the masses.

CHARACTERISTICS OF KALKI

Aside from his white horse, Kalki is told to have eight superhuman faculties, known in Hinduism as the Siddhis. These faculties are the reason why some believe that spiritual leaders from India, like Sathya Sai Baba, might be the Kalki Avatar, due to stories of them performing miraculous acts. The eight Siddhis, or superhuman faculties that Kalki is capable of, are:

Being smaller than the smallest particle


Being able to create or destroy anything or anyone at will


Being able to take any form at will


Being lighter than the lightest feather


Being heavier than the heaviest stone


Being in total control of emotions


Being able to manifest something out of nothing


Having total control of all material elements


NOSTRADAMUS' PROPHECIES

There are some interesting predictions by Nostradamus, that many believe to be his vision of the Kalki Avatar. These predictions have some uncanny resemblances to the Hindu prophecy and have been interpreted as describing the same entity. In his work, Centuries, a compilation of quatrains, Nostradamus talks about a savior from the East who comes down from his throne striking the evil ones with his rod. The depiction of Kalki in Hinduism shows the Avatar descending on a horse, wielding a sword much like Nostradamus' vision. But rod can also be interpreted to mean the word of God, according to the Bible, and some interpret this to be the new revelation that Kalki teaches.

Michel De Nostradamus

Nostradamus describes this being as practicing a religion "called by the sea." Hinduism takes its name from the Sindhu, or Indus, river and is one of the longest rivers in Asia, flowing into the Arabian Sea. Nostradamus also mentions that this savior celebrates a holy day on Thursday – in Hinduism, Vishnu is worshipped on Thursdays. He prophesied that this person will be born of the three water signs, Pisces, Cancer and Scorpio, which many interpret to be a reference to the Indian Ocean, Bay of Bengal and Arabian Sea.

Nostradamus also predicted the arrival of this being to coincide with a great war with several decades of suffering and several decades of peace. He predicted his name to be Chiren or Chyren. These names and prophecies seem to hint that this event has yet to happen and Nostradamus' messiah has yet to come. Could this be evidence that the Kalki Avatar hasn't yet made his appearance and we are in the final throws of the Kali Yuga? Or are these allegories much subtler and we have already transitioned into the next age toward a higher level of consciousness?

சிவாய நம திரு ஆரூர்

#இந்தியாவின்_மிகப் #பெரிய_கோயில் 
#எது_தெரியுமா?

#தெரிந்து_கொள்வோம்!!!

*இந்தியாவின் மிகப் பெரிய கோயில் எது தெரியுமா?

#33 #ஏக்கர்_(#14_லட்சம் #சதுரடி) #நிலப்பரப்பில் #திருவாரூரில் #அமைந்துள்ள,
#தியாகராஜர் #கோயில்தான் #இந்தியாவின் 
#மிகப்_பெரிய #கோயிலாகும்!

9 ராஜ கோபுரங்கள், 
80 விமானங்கள், 
12 பெரிய மதில்கள், 
13 மிகப்பெரிய மண்டபங்கள், 
15 தீர்த்தக்கிணறுகள், 
3 நந்தவனங்கள், 
3 பெரிய பிரகாரங்கள், 365 லிங்கங்கள் (இவை வருடத்தின் மொத்த நாட்களை குறிப்பதாக சொல்கிறார்கள்), 100க்கும் மேற்பட்ட சன்னதிகள், 
86 விநாயகர் சிலைகள், 24க்கும் மேற்பட்ட உள் கோயில்கள் என 33 ஏக்கர் பரப்பளவில் பிரமாண்டமாக விளங்குகிறது.

இங்கு சிவன் சுயம்பு மூர்த்தியாக அருள்பாலிக்கிறார்.

சோழர்கள் கட்டிய கோவில் இது. சோழர்கள் மட்டுமல்லாமல், பல்லவர்கள், பாண்டியர்கள், விஜயநகர், தஞ்சை நாயக்கர் மற்றும் மராத்திய மன்னர்களும் தத்தம் ஆட்சியில் இக்கோயிலை சிறப்பாக நிர்வகித்துள்ளனர்.

திருவாரூர் கோவிலுக்கு அழகு தருவது சுமார் 120 அடி உயரமுள்ள அதன் ராஜகோபுரமாகும். தெற்கு வடக்காக 656 அடி அகலமும், கிழக்கு மேற்காக 846 அடி நீளமும், சுமார் 30 அடி உயரமுள்ள மதிற்சுவரை நான்கு புறமும் கொண்டுள்ள நிலப்பரப்பில் ஆலயம் அமைந்துள்ளது.

நான்கு புறமும் கோபுரங்களையும், தேர் ஓடும் வீதியையும் சேர்த்து ஐந்து பிராகாரங்களுடனும் இவ்வாலயம் அமைந்துள்ளது.
ஸ்வாமியின் நடனம் #அஜபா_நடனம்.ஸ்வாமி திருமேனி தரிசனம் கிடையாது. மார்கழி திருவாதிரை ஒரு பாதமும், பங்குனி உத்திரம் மற்றொறு பாதமும் தரிசனம் கிடைக்கும். திருமேனியை யாரும் பார்த்தது கிடையாது. பார்த்தால் கண் குருடாகிவிடும் என்பதால் யாருக்கும் தரிசனமும்கிடையாது அர்ச்சகர்களும் பார்த்தது கிடையாது. 
கிழக்கு கோபுரத்தின் உள்புறம் உள்ள 1000 கல்தூண்கள், முன்காலத்தில், திருவிழாக்காலங்களில் பந்தல் போடுவதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

திருவாரூர் கோவில், அதன் முன்புறமுள்ள கமலாலயம் குளம், கோவிலைச் சார்ந்த தோட்டம் ஆகியவை ஒவ்வொன்றும் 5 வேலி நிலப்பரப்பில் அமைந்துள்ளதான சிறப்பு இத்தலத்திற்கு உண்டு.

கோயில் ஐந்து வேலி, குளம் ஐந்து வேலி, செங்கழுநீர் ஓடை ஐந்து வேலி என்ற பழமொழி மூலம் இதன் சிறப்பை உணரலாம். (ஐந்து வேலி என்பது 1000 அடி நீளம் 700 அடி அகலம்).கோவிலின் மொத்த பரப்பளவு 33 ஏக்கர் ஆகும்.அதாவது பதினாலு லட்சத்து முப்பத்து ஏழாயிரத்து நானுற்று என்பது
(1437480 ) சதுர அடியாகும்.

இவ்வளவு பிரமாண்டமான ஆலயத்தை முழுமையாக தரிசனம் செய்து முடிக்க வேண்டுமானால் ஒரு நாள் முழுவதும் செலவிட்டால் தான் முடியும்.

சிவாயநம திருச்சிற்றம்பலம்.

 என்பது 1000 அடி நீளம் 700 அடி அகலம்).கோவிலின் மொத்த பரப்பளவு 33 ஏக்கர் ஆகும்.அதாவது பதினாலு லட்சத்து முப்பத்து ஏழாயிரத்து நானுற்று என்பது
(1437480 ) சதுர அடியாகும்.

இவ்வளவு பிரமாண்டமான ஆலயத்தை முழுமையாக தரிசனம் செய்து முடிக்க வேண்டுமானால் ஒரு நாள் முழுவதும் செலவிட்டால் தான் முடியும்.

சிவாயநம திருச்சிற்றம்பலம்.

வேளாங்கண்ணி மேரி மாதா கோவில் வேள் வேளிர் வேளாளர் தமிழர் நடிகர் விஜய் பிள்ளை இசை அமைப்பாளர் விஜய் அண்டனி பிள்ளை கோவில்

ஆம் இந்தப் பெருமை மிகு வேள் வேளிர் வேளாளர் பேலாலர் திருவண்ணாமலை கோவில் கட்டிய வீர பல்லாள தேவன் வீர வெள்ளாள தேவன் சங்கம மரபு என்ற தமிழ்ச் சங்க மரபை சேர்ந்த பல்லாள சரிதம் என்ற ஆனந்த பட்டர் ஆனந்த பட்டாச்சார்யா எழுதிய வங்காளம் ஆண்ட சென் பல்லள் சென் பல்வாள் சென் பல்லாள சென் என்ற சேனர்கள் ஆட்சி சேனைத் தலைவர் ஆட்சி தந்த தமிழ் பார்க்கவ குல வேளிர் மூப்பனார்  செங்குந்தர் முசுகுந்தர் குந்தா குந்தர் குந்தர் குந்தி குந்தேளர் சந்தேளர் திருவாரூர் சோழர் தெலுகு சோழர் ஒரியா பெங்கால் சோழர்கள் இந்து தமிழன் ஆண்ட ஊரே வேளாங்கண்ணி.

இந்த இந்து தமிழரே வேள் வேளிர் மன்னர் குல பரதவ குல விஜய் பிள்ளை மக்களே இன்று ரோமன் கத்தோலிக்க மதம் மாறி நடிகர் விஜய் நடிகர் மற்றும் இசை அமைப்பாளர் விஜய் அண்டனி பிள்ளையாக உள்ளனர்.

வேளாங்கண்ணி தமிழர் வேள் வேளிர் வேலவர் கோவில்.

''சிக்கல் வேல்நெடுங்கண்ணி உடனுறை வெண்ணை நாதர், சிங்காரவேலர் திருக்கோயில்''.. ''சிக்கலில் வேல்வாங்கி,செந்தூரில் போர் முடித்து சிக்கல் தவிர்க்கின்ற சிங்காரவேலனை நித்தம் பாடுவோம்''.ஆம்!இப்படி போற்றப்படுகின்ற சிக்கல் திருத்தலம் நாகப்பட்டினத்திலிருந்து மேற்கே 5 கி.மீ தூரத்தில் அமைந்துள்ளது.கீழ்வேளூர் எனும் கீவளூர் திருத்தலத்திலிருந்தும் கிழக்கில் 5 கி.மீ தூரத்தில் சிக்கல் திருத்தலம் அமைந்துள்ளது.இங்குள்ள வேல்நெடுங்கன்னி அம்மனிடம் [வேலாங்கண்ணி] சிவசக்தி வேல் வாங்கிச்சென்ற முருகப்பெருமான் திருச்செந்தூரில் சூரனை சம்ஹாரம் செய்ததாக கந்தபுராணம் கூறுகிறது.அருகில் உள்ள வேளாங்கண்ணி திருத்தலம் இத்தல வேலாங்கண்ணி அமர்ந்த திருத்தலமே என்கிறார்கள்.ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் கந்தசஷ்டி விழாவில்  சிங்காரவேலவர்,இத்தல வேளாங்கண்ணி[வேலாங்கண்ணி] எனும் வேல்நெடுங்கண்ணி அம்மனிடம் சிவ சக்தி வேல் வாங்கும் நிகழ்வின்போது சிங்காரவேலவருக்கு துடைக்க துடைக்க திருமுகத்தில் வியர்வை வருகிறதாம்.முருகப்பெருமான் சிக்கல் சிங்காரவேலராக வள்ளி, தெய்வானையுடன் தனி சந்நிதியில் நின்ற திருக்கோலத்தில் திருக்காட்சி அளிக்கிறார்.அருணகிரிநாதர் திருப்புகழில் போற்றிப் பாடியுள்ளார்.சிக்கல் திருத்தலத்தில் 'சத்ரு சம்ஹார பூஜை' செய்திட்டால் வாழ்வின் அனைத்துக் கட்டங்களிலும் வரும் அனைத்து இடையூறுகளும் அகலும்.அது திருமணம்,படிப்பு,குழந்தை பாக்கியம்,உடல் மன நோய்கள்,தரித்திரம்,வேலைவாய்ப்பு,பகை என எந்த உருவில் வந்தாலும் அந்த இடையூறுகள் அதாவது அவற்றிலுள்ள சிக்கல்கள் விலகி நல்லன நடைபெறும்.இதற்கு இத்தல வழிபாடும்,சத்ரு சம்கார பூஜையும் துணை நிற்கும்.."வர இருக்கும் பிறவியிலும் வாழ்த்திடுவேன் நின் அருளை"."நாயேனை ஆட்கொண்ட அண்ணாமலையானைப் பாடுதும் காண்"..ப்ரியமுடன்:கட்டுரையாக்கம்:அன்
பன்.சிவ.அ.விஜய் பெரியசுவாமி,கல்பாக்கம்,
9787443462..

Tuesday, 30 October 2018

தமிழர் எதிர்காலம்

நல்ல எண்ணம். நல்ல பதிவு. நவம்பர் 1ஐ விட சிறந்த நாள் பாருங்கள். ஓரை பார்த்து நல்ல நேரம் பார்த்து செய்யும் ஓரையன் ஓரியன் தமிழன் சிவன் மக்கள். ஓரியனை அடையாளமாக கொண்ட இல்லுமினாட்டி மீண்டும் புராண கால தமிழன் போல உலகாள நினைக்கிறார்கள். அதனாலேயே சிவன் சின்னமான சிவன் முருகன் பிறந்த விண்மீன் குழுமங்களை பிரமிடு கட்டிய தமிழன் நினைவுக்காக ஓரையன் நட்சத்திர கூட்டத்தை பார்க்குமாறே பிரமிடுகளை மாயன் மயன் என்ற தமிழ் விஸ்வகர்மா பூணுல் போட்ட ஆச்சாரியார் சாதி ப்ராம்மணர் ஆன கடவுள் நிலை அடைந்த ப்ரம்ம நிலை பெற்ற பூசாரி ஆசாரி தமிழர்கள் போகர் போன்ற சித்தர்கள் வட தென் அமெரிக்காவிலும் தென் கிழக்கு ஆசியாவில் சுமத்ரா ஜாவா பாலி பாழி பாழீய் வாலி போன்ற நாடகளிலும் ஒரே மாதிரி பிரமிடுகள் கட்டி அவற்றை ராஜா மந்திரி அமைச்சர் போன்ற ராஜ குடும்ப கல்லறைகளாகவும் விலைமதிப்பு மிக்க பொருள் சேமிப்புக் கிடங்குகளாகவும் வைத்திருந்தனர்.

இந்த மாயன் மயன் தமிழர்களே புஷ்பக விமானம் செய்தவர்கள். இந்த விமானத்தை இம்போர்ட் இறக்குமதி செய்த தமிழன் குபேரன் புலத்தியர் தமிழ் மகரிஷியின் முதல் ப்ராம்மண மனைவியின் வெள்ளைத் தோல் மகன். ஸ்ரீலங்கா ஆண்ட திருநெல்வேலி ஸ்ரீவைகுண்டம் தலைநகராக கொண்டு அளகாபுரி ஆண்ட புலையர் மகன் குபேரன். 

இந்த புலத்தியர் புலையர் மகரிசிக்கும் அகத்தியர் மகரிசிக்கும் வந்த கொள்கைப் போரே ராமாயணம் தமிழர் வேளிர் ராமன் கதை.

அகத்தியர் இதனால்தான் ராமனுக்கு ஆதித்ய ஹ்ருதயம் எழுதிக் கொடுத்தார் ராவணனை அழிக்க.

இந்த புலத்தியர் புலையர் மகரிசி புலால் உண்ணலாம் மாட்டுக்கறி பன்றிக்கறி தின்னலாம் என்ற கொள்கை உடையவர். சிவ பக்தர்.

ஆனால் அகத்தியர் போகர் புலிப்பாணி பதஞ்சலி அத்ரி திருவள்ளுவர் காலத்திலேயே மாட்டுக்கறி பன்றிக்கறி தின்னக்கூடாது தின்னால் பலவித அபூர்வ நோய்கள் வரும் அதை சித்த மருத்துவத்தால் கூட குணப்படுத்த இயலாது என்று தெரிந்தே புலால் உண்ணாதே புலால் மறுத்தல் கள் உண்ணாமை என்று அறன் வலியுறுத்தினர்.

ராவணன் தமிழன் புலத்தியர் புலையர் மகரிசியின் இரண்டாம் மனைவி கைகேசி மகன் இதை எல்லாம் வேள் வேளிர் சொல் கேட்கவில்லை.

கள் உண்டான் புலால் உண்டான் மாட்டுக்கறி பன்றிக்கறி தின்றான் இதனால் அகம்பாவம் ஆணவம் கொண்டு தேவ லோகத்தில் தேவேந்திர குல வேளாளர் வேளிர் லோகத்தில் கருப்பு தமிழ் இந்திரன் ஆண்ட ப்ரஹ்ம தேசமான பர்மாவில் சென்று ரம்பை ஊர்வசி போன்ற சொந்தக்கார உறவுமுறை பெண்களை காம இச்சையால் கற்பழித்தான். குபேரனிடம் இருந்து புஷ்பக விமானத்தை திருடினான் குபேரன் ஆண்ட அளகாபுரி என்ற ஸ்ரீவைகுண்டம் முதல் இலங்கை வரை நீண்ட தமிழர் நாட்டை சகோதரன் குபேரனிடமிருந்து அபகரித்தான்.

சிவனிடம் வரம் வாங்கி சிவனையே சோதனை செய்தான். இதெல்லாம் பொறுக்க முடியாமல்தான் ராவணனை கொன்று அழித்து ராவணன் ஆட்சியை அவன் தம்பி நல்லவன் விபீஷணன் இடம் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் ராமனுக்கு அகத்தியருக்கு.

தமிழர் வழக்கம் போல போரில் தோற்ற புலத்தியர் மகரிசி மற்றும் சம்பு மகரிசி மக்கள் புலையர் மற்றும் சாம்பவர் ஆக்கப்பட்டார்கள்.

இவர்களே முஸ்லிம் மதம் மாறி அங்கு சென்று தமிழர் புலால் ஹலால் ஆனது.

மீண்டும் அதே காலநிலைதான் இன்றைய தமிழகத்திலும்.

வட இந்திய தமிழர்கள் மிக குறிப்பாக கன்னட ஆந்திர மராட்டிய வேளிர் வேள் வேளீர் சாதிகளான யாதவர் பேலாலர் வேளாளர் பட்டிதார் பட்டேல் பாட்டில் சௌகான் என்ற மராட்டிய சோழியர் சோழர் யாதவ் கோனார் பாலர் பால் கோபாலர் என்ற உபி மபி பிஹார் வங்காளம் ஒரியா தமிழர் ஷெட்டி ஷெட்டர் சேட் சேட்டுமார் சேதி ராயர் சேட்ஜி என்ற செட்டிமார் மார்வாடிகள் தமிழகத்தை மெள்ள மெள்ள கைப்பற்றுவர்.

இது நடக்கும். தமிழர் நம் அடையாளத்தை காப்பாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். முடியும்.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

கட்டுரையாளர் கணியன் பாலன் கருத்து=

"தமிழ் நாடு அரசு" விழா (நவம்பர்-1)

           3000 ஆண்டுகால வரலாறு கொண்ட தமிழகம், ஆங்கிலேயக் காலனி ஆட்சியின் விளைவாக இந்தியாவின் ஓர் அங்கமாக 1947இல் சுதந்திரம் அடைந்தது. சுதந்திரத்துக்குப்பின் மொழிவழி மாநிலம் என்ற அடிப்படையில், தமிழ் மொழிக்கான மாநிலமாக, 1956 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 1ஆம் நாள் சென்னை மாநிலம் உருவானது. சென்னை மாநிலம் 1968இல் தமிழ் நாடு என்ற முறையான பெயரைப் பெற்றது. இந்திய அரசியல் சட்டப்படி, இந்தியா என்பது நடுவண் அரசு, மாநில அரசு ஆகிய இரு அரசுகளை உடைய, இரட்டை ஆட்சி முறையைக் கொண்ட ஓர் ஒன்றியமாகும். அதாவது இந்தியா என்பது தமிழ்நாடு போன்ற பல மொழிவழி நாடுகளும் பாண்டிச்சேரி போன்ற பல யூனியன் பிரதேசங்களும் இணைந்து உருவான ஓர் ஒன்றியம் ஆகும். ஆகவே தமிழக மக்கள் ஒரு தனி தேசிய இனம் என்ற அங்கீகாரத்தின் அடிப்படையில் இந்திய ஒன்றிய அரசில்  இணைந்துள்ள மாநில அரசுதான் 'தமிழ்நாடு' ஆகும். தமிழ் நாடு உருவாகி(1956) 62 வருடங்கள் முடிந்து வருகிற நவம்பர் 1 அன்று 63ஆம் வருடம் தொடங்குகிறது.

              வரையறுக்கப்பட்ட அதிகாரங்களைக்கொண்ட தனி அரசையும், வரையறுக்கப்பட்ட எல்லைகளைக்கொண்ட தனி நிலப்பரப்பையும், நீண்ட நெடியப் புகழ்மிக்க வரலாற்றையும், சிறப்புமிக்கத் தனிப் பண்பாட்டையும், சீர்மிகு பழம்பெருமைமிக்க மரபையும், வளமிக்கத் தமிழ்மொழியையும் உடைய நமது தமிழ் நாடு உருவாகிய நாளான நவம்பர் 1 என்பது தமிழக மக்கள் அனைவராலும் வருடா வருடம் கொண்டாடப்பட வேண்டிய, நினைவூட்டப்பட வேண்டிய ஒரு முக்கிய நாளாகும். இந்திய அரசு சுதந்திரம் அடைந்த நாளும், இந்திய அரசு குடியரசு ஆன நாளும் கொண்டாடப் படுவதற்கான அதே அடிப்படையில்தான் தமிழ் நாடு அரசு உருவான நாளும் கொண்டாடப்பட  வேண்டும். கர்நாடக மக்களும், அதன் அரசும் கர்நாடக அரசு உருவான நாளை விடுமுறை நாளாக ஆக்கி, அதனை மிகப்பெரும் விழாவாகக் கொண்டாடி அவர்களின் ஒற்றுமையை வலிமைப்படுத்தி வருகின்றனர். அவ்விழா ஒரு மாதம் கொண்டாடப்படுகிறது. கேரளம் போன்ற பிற மாநிலங்களிலும் இவ்விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. ஆகவே, இந்நாளைத் தமிழக அரசும், தமிழக மக்களும் ஒரு பெருவிழாவாகக் கொண்டாடித் தமிழக மக்களை ஒன்றிணைத்து, வலிமைப்படுத்த வேண்டும்.

    காவிரிப் பிரச்சினை, கன்னட மொழிப் பாதுகாப்பு போன்ற  கன்னட தேசம் சார்ந்த பிரச்சினைகளில் கன்னடர்கள் ஒற்றுமையாக இருக்கிறார்கள், ஆனால் தமிழ் தேசம் சார்ந்த நியாயமான பிரச்சினைகளில் கூட தமிழர்களிடம் ஒற்றுமை இல்லை என்ற கருத்து இருக்கிறது. அது உண்மையே. ஆனால் அதற்கான அறிவியல் காரணங்களைக் கண்டுணர்ந்து அதனை நீக்குவதன் மூலமே தமிழர்களிடம் ஒற்றுமையைக் கொண்டுவர முடியும். கிரேக்கர்கள் கி.மு. 776 வாக்கிலேயே, தாங்கள் கிரேக்கர்கள் என அடையாளப்படுத்திக்கொள்ளவும், தங்களுக்கிடையே ஒரு வலுவான  ஒற்றுமையைக் கொண்டு வரவும் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிகளை நடத்தினார்கள். இன்றைய ஒலிம்பிக்போட்டிகள்கூட  உலக நாடுகளிடையே ஒற்றுமையைக் கொண்டுவரவே நடத்தப்படுகிறது. ஆக விழாக்கள் மக்களிடையே ஒற்றுமையைக் கொண்டுவரும். ஆனால் தமிழர்கள் கொண்டாடும் விழாக்கள் அனைத்தும் மதம் சாதி சார்ந்த விழாக்களாக ஆக்கப்பட்டுள்ளன. அதனால் அவ்விழாக்கள்  மக்களிடையே ஒற்றுமைக்குப் பதில் வேற்றுமைகளையே கொண்டுவருகின்றன. 

கன்னடர்கள் கர்நாடக அரசு உருவான நாளை மிகப்பெரும்விழாவாக கடந்த 60 வருடங்களாகக் கொண்டாடி வருவதுதான் அவர்களிடையே உள்ள ஒற்றுமைக்கு மிக முக்கியக் காரணமாகும். ஆகவே தமிழக மக்கள் தமிழ் நாடு உருவான நவம்பர் 1 ஆம் நாளை மிகப்பெரும் விழாவாகக் கொண்டாடுவதன் மூலம் மட்டுமே தமிழக மக்களிடையே ஓர் உறுதியான ஒற்றுமையை கொண்டுவர முடியும். இந்திய சுதந்திர தினமும், குடியரசு தினமும் கொண்டாடப்படுவது என்பது இந்திய ஒற்றுமையை வளர்த்தெடுக்கிறது. அதே அடிப்படையில் தமிழ்நாடு அரசு உருவான நாளும் கொண்டாடப்படுவது தமிழர் ஒற்றுமையை வலுப்படுத்தும். தமிழ்தேச மக்கள் அனைவருக்குமான ஒரு பொதுவிழாவாக இவ்விழா கொண்டாடப்பட வேண்டும். 

  தமிழ் நாட்டு மக்கள் தங்களது மொழி, வரலாறு, பண்பாடு, கலைகள், அரசியல், பொருளாதாரம், கல்வி, சமூகம் முதலிய அனைத்தும் குறித்தும், தமிழகத்தின் நிறை குறைகள் குறித்தும், அதனது பலம், பலவீனம் குறித்தும், தமிழகத்தின் பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்தும், தமிழ்தேச மக்களுக்கிடையேயான ஒற்றுமை வேற்றுமைகள் குறித்தும் தமிழகத்தின் வளங்கள், இழப்புகள் குறித்தும், பேச வேண்டிய, நினைவு கூற வேண்டிய, முடிவெடுக்க வேண்டிய நாள் இந்நாளாகும். நமது தமிழகத்தின் கடந்தகால வரலாற்றைப் படித்தறிந்து, நமது நிகழ்கால நடப்புகளை கூர்ந்து நோக்கி, நமது வருங்காலத்திற்கான திட்டங்களைத் தீட்டவேண்டிய நாள் இந்நாளாகும். தமிழகத்தலைவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தமிழகம் சார்ந்த விடயங்கள் குறித்தத் தங்களது திட்டவட்டமான கருத்துக்களை வெளிப்படுத்த வேண்டிய நாள் அந்நாளாகும். பொது மக்களும், அரசும், அரசு நிறுவனங்களும், பள்ளி கல்லூரிகளும், தனியார் நிறுவனங்களும் தமிழகத்தின் வளர்ச்சியில் அதன் முன்னேற்றத்தில் ஆற்ற வேண்டிய பங்களிப்பு குறித்துத் திட்டமிடவேண்டிய, முடிவெடுக்க வேண்டிய நாள் இந்நாளாகும். தமிழக மக்கள் அனைவரும் சாதி, மதம் கடந்து ஒன்று திரண்டு தங்கள் வலிமையை, பலத்தை, ஒற்றுமையை பறைசாற்ற வேண்டிய நாள் இந்நாளாகும்.

நமது பண்டைய தமிழ்நாட்டு மக்கள் பெரும் கடலோடிகளாகவும், உலகளாவிய வணிகமேலாண்மை மிக்க மக்களாகவும் இருந்துள்ளனர். மிளகு, மஞ்சள், சந்தனம், இஞ்சி, அகில், தந்தம், முத்து, மயில்தோகை போன்ற பலவிதமான இயற்கைப்பொருட்களையும், துணிகள், பலவிதமான கல்மணிகள், இரும்பு எஃகு முதல் பிற உலோகங்களால் செய்த பொருட்கள் போன்றவற்றையும் பெருமளவில் உற்பத்தி செய்து அவைகளைத் தங்கள் சொந்தக் கப்பல்களில் உலகம் முழுவதும் கொண்டு சென்று 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வணிகம் செய்து வந்தனர். 1800 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஒரு கப்பலில் ஒரு தமிழ் வணிகன் ஒருதடவை அனுப்பிய பொருட்களின் இன்றைய மதிப்பு சுமார் ரூ 100 கோடி என கிரேக்க மொழியில் எழுதப்பட்ட ஒரு ஒப்பந்தம் கூறுகிறது. இவ்வணிகத்தை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் எகிப்து, அரேபிய வளைகுடா, தாய்லாந்து ஆகிய இடங்களில் பண்டைய 'தமிழி' எழுத்துக்கள் கிடைத்துள்ளன. பெருமளவிலான பொருள் உற்பத்தியை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் தாமிரபரணி நதிக்கரையில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற "ஆதிச்சநல்லூர்" நகரம் இன்றைக்கு 3500 வருடங்களுக்கு முன்பே ஒரு தொழில் நகரமாக இருந்துள்ளது என்பதை அங்கு நடத்தப்பட்ட அகழாய்வு உறுதி செய்துள்ளது. கீழடியில் நடத்தப்பட்ட அகழாய்வு, 2200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழகத்தில் பெரு நகரங்கள் இருந்தன என்பதை உறுதி செய்கிறது.  வேளாண்மையிலும் தமிழர்கள் உயர்நிலையில் இருந்தனர். நீர்வளத்தைப் பெருக்க 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கல்லணை போன்ற அணைகளும், பலவிதமான அணைக்கட்டுகளும், நூற்றுக்கணக்கான ஏரிகளும், குளம் குட்டைகளும் உருவாக்கப்பட்டன.

          தங்களது உலகளாவிய வணிகத்தைப் பாதுகாக்க, தமிழரசுகள் அன்று பெரும் கடற்படைகளைக்கொண்டிருந்தன; அன்று தமிழக அரசுகளிடையே மிக நீண்ட காலமாக ஒரு ஐக்கிய கூட்டணி இருந்து வந்தது.  கலிங்க மன்னன் காரவேலனின் கல்வெட்டும்,, சங்கப்புலவர் மாமூலனாரின் பாடலும் இந்த ஐக்கிய கூட்டணியை உறுதி செய்கின்றன. இந்த ஐக்கிய கூட்டணியின் பெரும் கடற்படைகொண்டு தக்காண அரசுகளையும், அதன் துறைமுக நகரங்களையும், இந்தியாவின் கிழக்கு, மேற்கு கடற்கரை வணிகத்தையும் இந்தோனேசிய வரையான கிழக்காசியத் தீவுகள் வணிகத்தையும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் தமிழரசுகள் வைத்திருந்தன.  மேற்கே பாரசீக வளைகுடா முதல் செங்கடல் வரையான நாடுகளோடும் கிரேக்க-உரோம நாடுகளோடும், கிழக்கே சீனா வரையிலும் தங்கள் சொந்தக் கப்பல்களில் பல நூற்றாண்டுகளாகத் தமிழர்கள் வணிகம் செய்து வந்தனர். அன்று வட இந்தியர்களிடம் கடலோடும் திறனோ, கடற்படைகளோ,  கடல்வணிகமோ இருக்கவில்லை. தமிழர்களிடம் மட்டுமே அவை இருந்தன.
          
 கடல்வணிகத்தால், பழந்தமிழகம் செல்வவளமும், பொருள் வளமும் மிக்கத், தனித்துவமான பண்பாடும் நாகரிகமும் கொண்ட நாடாக இருந்தது. அன்று சாதாரண மக்கள் முதல் உயர் வேளீர்வரை அனைவரும் கல்வி கற்றவர்களாக இருந்தனர். அறிவியல் மனப்பான்மையும், மதச் சார்பின்மையும் கொண்டவர்களாகவும், சாதிகளற்ற சமூகத்தைக் கொண்டவர்களாகவும் அறத்தோடு கூடிய இன்ப வாழ்வை வாழ்பவர் களாகவும் அவர்கள் இருந்தனர். அவர்களிடம் நவீனச் சிந்தனையின் கூறுகள் பல இருந்தன. கிரேக்க, உரோம, சீன நாகரிகங்களுக்கு இணையான பெருமைமிக்க வாழ்வை அவர்கள் வாழ்ந்தனர் என்பதோடு இவ்வுலகுக்கு  உன்னதமான விழுமியங்கள் பலவற்றை அவர்கள் வழங்கினர். இவைகளை கீழடி அகழாய்வு உறுதி செய்கிறது.

           ஆனால் இவ்வளவு பழஞ்சிறப்புகளை உடைய நமது மக்கள் இன்று தங்களது அடையாளங்களை இழந்து நிற்கின்றனர். அதனால் காவிரி பிரச்சினை, முல்லை-பெரியார் பிரச்சினை, பாலாற்றுப்பிரச்சினை, மீனவர் பிரச்சினை, ஈழப்பிரச்சினை, தமிழ்மொழி தமிழகத்தின் கல்வி மொழியாக, ஆட்சி மொழியாக, வழிபாட்டு மொழியாக, நீதிமன்ற மொழியாக இல்லாத பிரச்சினை, கூடங்குளம் போன்ற சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள், சாதி மதம் சார்ந்த பிரச்சினைகள் என அளவற்ற பிரச்சினைகளை நமது மக்கள்  சந்திக்க வேண்டிய நிலையில் உள்ளனர். அவைகளை தமிழக மக்கள் எதிர்கொண்டு, தங்களது வாழ்வை வளமும் நிறைவும் கொண்டதாகவும்  சமத்துவமும், சமூக நீதியும் கொண்டதாகவும்  ஆக்கவேண்டும். அதற்கு தமிழக மக்கள் தங்களது அடையாளங்களை மீட்டெடுக்க  வேண்டியதும், சாதி மத வேற்றுமைகளைக் களைந்து ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டியதும் அவசியமாகும். 

       புகழ்பெற்ற செவ்விலக்கியங்களை உடைய தமிழ் மொழியும், 3000 ஆண்டுகால நீண்ட நெடிய வரலாறும், தனித்துவமிக்க பண்பாடும், இசை நாட்டியம் போன்ற கலைகளும், சிறப்புமிக்க விழுமியங்களும், சீர்மிகுமரபுகளும், அறிவியல் அடிப்படை கொண்ட தொழில்நுட்பங்களும் பொருள்முதல்வாத மெய்யியல் சிந்தனைகளும், சாதிகளற்ற சமூகமும், மதச்சார்பற்ற தன்மையும்தான் நமது தமிழகத்தின் அடையாளங்களாகும். நமது இந்த அடையாளங்களை மீட்டெடுக்கவும், சாதிகளற்ற, மத ஒற்றுமைமிக்க, சமத்துவமும், சமூக நீதியும் கொண்ட அனைத்து மக்களும் அனைத்தும் பெறத்தக்க ஒரு நவீன, முன்னேறிய, உயர்வளர்ச்சி பெற்ற தமிழகத்தை உருவாக்கவும் சபதமேற்று நவம்பர் முதல் நாளை அரசு விடுமுறை நாளாக அறிவித்து அந்நாளைத் தமிழ் நாடு அரசு விழாவாகக் கொண்டாட நடவடிக்கை எடுப்போமாக! 

                                                  -கணியன்பாலன்.          .

Monday, 29 October 2018

பிடித்த பாடல் நரியை குதிரை பரியாக்கி திருவாசகம்

50 ஆனந்த மாலை


நரியைக் குதிரைப் பரியாக்கி

    ஞால மெல்லாம் நிகழ்வித்துப்
பெரிய தென்னன் மதுரையெல்லாம்
    பிச்ச தேற்றும் பெருந்துறையாய்
அரிய பொருளே அவினாசி
    அப்பா பாண்டி வெள்ளமே
தெரிய அரிய பரஞ்சோதீ
    செய்வ தொன்றும் அறியேனே

நரியைப் பரியாக்கி உலகம் எல்லாம் பரவச் செய்து, மதுரைப் பகுதி முழுதும் பித்தேற்றிய பெருந்துறைப் பெருமானே! அரும் பொருளே! அவினாசி அப்பனே! பாண்டி நாட்டின் கடலே! தெரிதற்கரிய மேலான ஒளியே! நான் உய்யும் பொருட்டு விடுப்ப தாகிய காரியத்தைச் சிறிதும் அறிந்திலேன்.

திருவாசகம்-ஆனந்த மாலை


பண் :

பாடல் எண் : 1

மின்னே ரனைய பூங்கழல்க
ளடைந்தார் கடந்தார் வியனுலகம்
பொன்னே ரனைய மலர்கொண்டு
போற்றா நின்றார் அமரரெல்லாம்
கன்னே ரனைய மனக்கடையாய்க்
கழிப்புண் டவலக் கடல்வீழ்ந்த
என்னே ரனையேன் இனியுன்னைக்
கூடும் வண்ணம் இயம்பாயே. 

பொழிப்புரை :

இறைவனே! உன் திருவடியை அடைந்த அன்பர்கள் இவ்வுலக மாயையைக் கடந்தார்கள். தேவர்கள் எல்லாம் மலர்களால் அருச்சித்து வணங்கி நின்றார்கள். அப்படி இருக்கும் போது, கல்லை நிகர்த்த மனத்தை உடையவனாய்க் கழிக்கப்பட்டுத் துன்பக் கடலில் வீழ்ந்த யான், இனி உன்னை அடையும் வகையைச் சொல்வாயாக.

குறிப்புரை :

மின் ஏர் அனைய - மின்னலினது அழகையொத்த. உலகம், மண்ணுலகம். பொன் ஏர் அனைய மலர் - பொன்னினது அழகையொத்த பூக்கள்; இவை கற்பகத் தருக்களில் உள்ளவை. அமரர் போற்றியது, அடியார்கள் அடைந்த பெரும்பேற்றினை. `கடை யேனாய்` என உயர்திணையாக ஓதற்பாலதனை, ``கடையாய்`` என அஃறிணையாக ஓதினார், இழிவு பற்றி. கழிப்புண்டு - உன்னால் நீக்கப் பட்டு. ``என்நேர் அனையேன்`` என்றது. `இழிவினால் எனக்கு ஒப்பார் பிறரின்றி, என்னையே ஒத்த யான்` என்றபடி.

பண் :

பாடல் எண் : 2

என்னால் அறியாப் பதம்தந்தாய்
யான தறியா தேகெட்டேன்
உன்னால் ஒன்றுங் குறைவில்லை
உடையாய் அடிமைக் காரென்பேன்
பன்னாள் உன்னைப் பணிந்தேத்தும்
பழைய அடிய ரொடுங்கூடா
தென்னா யகமே பிற்பட்டிங்
கிருந்தேன் நோய்க்கு விருந்தாயே. 

பொழிப்புரை :

இறைவனே! என்னால் அறிய முடியாத பதவியைக் கொடுத்தாய்; நான் அதனை அறியாமல் கெட்டேன்; உன்னால் ஒரு குறைவும் இல்லை; அடியேனுக்குப் பற்று யாருளர்? எப்பொழுதும் உன்னைப் பணிந்து வழிபடுகின்ற உன் பழவடி யாரோடு கூடாமல் பின்னிட்டு நோய்களுக்கு விருந்தாக இங்கு இருந்தேன்

குறிப்புரை :

அறியா - அறிதற்கியலாத. பதம் - நிலை. `அஃது அறியாதே கெட்டேன்` என்றது, `மழக் கை இலங்கு பொற்கிண்ணத் தின் அருமையை அம்மழவு அறியாததுபோல (தி.8 திருச்சதகம்-92) அறியாது கெட்டேன்` என்றபடி. ``உன்னால் ஒன்றும் குறைவில்லை`` என்ற தனை, `தந்தாய்`` என்றதன் பின்னர்க் கூட்டுக. `உனக்கு அடிமை செய்தற்கு நான் யார் (என்ன உரிமை யுடையேன்)` என்க. இவ்வாறன்றி, `உன் அடிமையாகிய எனக்குத் துணை யார்` என்பது பொருளாயின், இதனை இறுதிக்கண் கூட்டுக. மேலைப் பொருளே பொருளாயவழி, `என்செய்கேன்` எனக் குறிப்பெச்சம் வருவித்து முடிக்க.

பண் :

பாடல் எண் : 3

சீல மின்றி நோன்பின்றிச்
செறிவே யின்றி அறிவின்றித்
தோலின் பாவைக் கூத்தாட்டாய்ச்
சுழன்று விழுந்து கிடப்பேனை
மாலுங் காட்டி வழிகாட்டி
வாரா உலக நெறியேறக்
கோலங் காட்டி ஆண்டானைக்
கொடியேன் என்றோ கூடுவதே. 

பொழிப்புரை :

ஒழுக்கம் முதலானவை இல்லாமல் தோற்பாவை யின் கூத்தை நிகழ்த்திச் சுழன்று கிடக்கின்ற என்னைத் தன்னிடத்து அன்பு முதலியவற்றைக் கொடுத்து ஆண்டருளின இறைவனைக் கொடியேன் சேர்வது எந்நாளோ?

குறிப்புரை :

செறிவு - உறவு; அன்பு. சீலம் முதலிய நான்கும் சரியை முதலிய நான்குமாக உரைப்பாரும் உளர். மால் - அன்பு. வழி - ஞானம், ``மாலுங் காட்டி, வழி காட்டி`` என்றதனை, ``கோலங் காட்டி`` என்றதன் பின்னர்க் கூட்டுக. ``ஏற ஆண்டான்`` என இயையும். கோலம் - திருமேனி. ஏனையவற்றொடு நோக்க, `ஆண்டாயை` என்பதே பாடம் என்றல் கூடும்.

பண் :

பாடல் எண் : 4

கெடுவேன் கெடுமா கெடுகின்றேன்
கேடி லாதாய் பழிகொண்டாய்
படுவேன் படுவ தெல்லாம்நான்
பட்டாற் பின்னைப் பயனென்னே
கொடுமா நரகத் தழுந்தாமே
காத்தாட் கொள்ளுங் குருமணியே
நடுவாய் நில்லா தொழிந்தக்கால்
நன்றோ எங்கள் நாயகமே. 

பொழிப்புரை :

கெடுவேன், கெடுமாறு கெடுகின்றேன். கெடுதி இல்லாத நீ அதனால் பழியை அடைந்தாய்; படுதற்குரிய துன்பங்களை எல்லாம் நான் பட்டால் காட்டும் உனக்குப் பயன் என்னை? கொடிய நரகத்தில் ஆளாகாது காத்தருளும் குருவே! நீ நடுவு நிலைமையில் நில்லாது ஒழிந்தால் அது உனக்கு அழகாகுமோ!

குறிப்புரை :

`கெடும் இயல்புடையேனாகிய யான், அங்ஙனம் கெடுமாற்றானே கெடுகின்றேன்; அஃது என் குற்றமாயின், இக் குற்றமுடையேனை ஆட்கொண்டாய் என்ற பழியைக் கேடு சிறிதும் இல்லாத நீ பெற்றாயாவாய்; நான் படவேண்டுவனவாய துன்பங்கள் அனைத்தையும் பட்டுக்கிடப்பேனாயின், அதனால் உனக்கு உளதாம் பயன் யாது?` என்க. நடுவாய் நிற்றல் - ஆட்கொண்ட அடிமையை எவ்வாற்றாலேனும் அணைத்துக்கொள்ளல் வேண்டும் என்னும் முறைமைக்கண் வழுவாது நிற்றல்.

பண் :

பாடல் எண் : 5

தாயாய் முலையைத் தருவானே
தாரா தொழிந்தாற் சவலையாய்
நாயேன் கழிந்து போவேனோ
நம்பி யினித்தான் நல்குதியே
தாயே யென்றுன் தாளடைந்தேன்
தயாநீ என்பால் இல்லையே
நாயேன் அடிமை உடனாக
ஆண்டாய் நான்தான் வேண்டாவோ.

பொழிப்புரை :

தாயாகி முலை உண்பிப்போனே! முலை தாரா விடின் நாயேன் சவலையாய் ஒழிவேனோ? இனியாயினும் அருள் செய்வாய்; தாயே என்று உன் திருவடியை அடைந்தேன். நீ என் னிடத்து அருள் நிறைந்தவனாகி இருக்க வில்லையோ? நாயினேனது அடிமைத் திறம் வேண்டி என்னை ஆண்டருளினை; அடிமைத் திறமே யன்றி அடியேன் வேண்டாவோ?

குறிப்புரை :

தாயாய் - உயிர்கட்கெல்லாந் தாயாய்நின்று. முலையைத் தருவானே - அவள் பாலூட்டுதல்போல நலம் செய் பவனே. சவலையாய் - சவலைப் பிள்ளை - தாய் இருந்தும் அவள் பாலை உண்ணப் பெறாத பிள்ளை. தயா - தயவுடையவன்; ஆகு பெயர். இதன்பின், `தயாவாய்` என ஆக்கம் வருவிக்க. `இல்லையே` என்னும் ஏகாரம், தேற்றம். `நாயேனாகிய அடிமை உன் உடனாம்படி முன்பு ஆண்டாய்; இப்பொழுது நான் வேண்டாவோ` என்க.

பண் :

பாடல் எண் : 6

கோவே யருள வேண்டாவோ
கொடியேன் கெடவே அமையுமே
ஆவா என்னா விடில்என்னை
அஞ்சேல் என்பார் ஆரோதான்
சாவா ரெல்லாம் என்னளவோ
தக்க வாறன் றென்னாரோ
தேவே தில்லை நடமாடீ
திகைத்தேன் இனித்தான் தேற்றாயே.

பொழிப்புரை :

இறைவனே! நீ அருள வேண்டாவோ? கொடியேன் கெடவே அமையுமோ? அந்தோ! என்று நீ இரங்காவிடின் என்னை அஞ்சேல் என்பார் யாருளர்? பிறவிப்பயன் அடையாமல் இறப்பவர் எல்லாம் என்னளவு தானோ? என்னைக் கைவிடுதல் உனக்குத் தகுதி அன்று என்று ஒருவரும் சொல்லாரோ? நான் திகைத்தேன்; இனியா யினும் தெளிவிப்பாயாக.

குறிப்புரை :

கோவே - தலைவனே. கெடவே - கெடுதல்தான். அமையுமே - தகுமோ. சாவார் - உலகில் வாளா இறப்பவர். என் அளவோ - எனது நிலைமையினரோ; `உன்னால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட வர்களோ` என்றபடி. `அல்லாராதலின்` அவர்களைப்போலவே நானும் இறத்தல் பொருந்துவதோ` என்பது குறிப்பு. `அவ்வாறு இறந்தால், உனது அருட்செயலுக்குப் பொருந்தும் முறைமை அன்று என்று உயர்ந்தோர் கூறமாட்டாரோ` என்க.

பண் :

பாடல் எண் : 7

நரியைக் குதிரைப் பரியாக்கி
ஞால மெல்லாம் நிகழ்வித்துப்
பெரிய தென்னன் மதுரையெல்லாம்
பிச்ச தேற்றும் பெருந்துறையாய்
அரிய பொருளே அவினாசி
அப்பா பாண்டி வெள்ளமே
தெரிய அரிய பரஞ்சோதீ
செய்வ தொன்றும் அறியேனே.

பொழிப்புரை :

நரியைப் பரியாக்கி உலகம் எல்லாம் பரவச் செய்து, மதுரைப் பகுதி முழுதும் பித்தேற்றிய பெருந்துறைப் பெருமானே! அரும் பொருளே! அவினாசி அப்பனே! பாண்டி நாட்டின் கடலே! தெரிதற்கரிய மேலான ஒளியே! நான் உய்யும் பொருட்டு விடுப்ப தாகிய காரியத்தைச் சிறிதும் அறிந்திலேன்.

குறிப்புரை :

பரி - ஊர்தி. அவினாசி. கொங்குநாட்டுத் தலம். இனி, `அழிவில்லாதவன் என்றுமாம். பாண்டி - பாண்டிநாடு. வெள்ளம் - கருணை வெள்ளம்.

சாதி அமைப்பால் தமிழர் உலகாண்டனர். சாதி பிரிவால் தமிழர் உலகம் எங்கும் செல்ல முடிந்தது.

ஆடுகோட்பாட்டு சேரலாதன் வேள் வேளிர். யாதவன். இடையர் கோனார் பாலர் கோ பாலர். இவன் நன்னன் என்ற பாழி நகர் ஆண்ட பாலி வாலி அங்கதன் அந்தகன் அனுமான் இரண்யாட்சன் இரண்யன் வித்யுன்மாலி கமலாட்சன் போன்ற வாணர் பாணர் பாணவாசி வனவாசி வானர பாழி பாழீய் பள்ளி பள்ளேளர் பள்ளவர் வன்னியர் தமிழ் சகோதரர் சாதியுடன் சண்டையிட்டனர். இதே போல் கடம்ப வேளிரும் தமிழ் சகோதரர்களே. தமிழ் சகோதர வேள் வேளிர் சாதி சண்டைகளே தமிழன் உலகம் எங்கும் சென்று பரவி வேற்று இனத்தோடு சேர்ந்து வாழ்ந்து புதிய கண்டங்களை அரசுகளை உருவாக்க அடிப்படையானது.

இதே போல வட நாட்டில் யாதவர்கள் விஷ்ணு விருஷ்ணி குலத்தினர் இடையர்கள் கோனார்கள் பாலர்கள் கோ பாலர்கள் தமிழ் சத்ரியர்களான வன்னியர் தேவர் வேள் வேளிரோடு சேராமல் ப்ராம்மணரோடு சேர்ந்து வட நாட்டு தமிழர் சைவ தமிழர் ஆட்சியை எதிர்த்து வைணவ தமிழர் ஆட்சி அமைத்தனர்.
தமிழர் சாதி அமைப்பால் உலகாண்டனர் என்பதே உண்மை.

திருப்பதி முருகன் கோவில்தான் ஒருகாலத்தில். அம்மணர் அமணர் சமணர் கோவிலும் கூட அதை அழித்து அங்கு யாதவ விஷ்ணு வந்தார். பழனி முருகன் கோவிலிலும் அருகர் அம்மணர் அடையாளம் பாதம் உண்டு.

*திருப்பதி முருகன் ஸ்தலமா? திருமாலின் ஸ்தலமா?*

ஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீ மஹா பெரியவா கி.வா.ஜ. விடம் கேட்ட கேள்வி.
Before reading message 
my view with evidence .
Few year's before on Friday's morning, i have chance to see *Tiupathi Venkatajlapthi Perumal Abhishekam* .

They will remove all Gold jewellery from idols but did not remove sangu & chakram from both hands..

 *Why they're not remove 'Sangu & Chakram'* This is million dollars question to me ..

--- Harimanikandan

*Facts video from Tirumala Tirupati Devasthanams* :

'இரண்டுக்குமே அங்கே ஆதாரம் உண்டு' என்றார் கி.வா.ஜ.'

'எப்படி?' என்று கேட்டார் பெரியவர்.

'வடநாட்டார் பாலாஜி என்று அந்த ஆண்டவனை அழைக்கிறார்கள். 

பாலனாக இருப்பவன் முருகன் தான். 

அடுத்து, வெள்ளிதோறும் திருமலையில் இன்றும் வில்வத்தால் அர்ச்சனை நடக்கிறது. 

மேலும், மலைகளுக்கெல்லாம் தலைவன் முருகன்தான் என்பது வழக்கு. 

அவன் குறிஞ்சி நிலக் கடவுளல்லவா?'என்றார் கி.வா.ஜ. 

'சரி ! இதில் உன்னுடைய கருத்து என்ன?' – என்று கேட்டார் பெரியவர்.

"பழங்காலத்தில் அங்கே முருகன் கோயிலும், திருமால் கோயிலும் இருந்திருக்க வேண்டும். 

திருமால் கோயிலுக்கு சிறப்பு வரவர, முருகன் கோயில் மறைந்திருக்க வேண்டும். இதுதான் என் கருத்து' என்றார் கி.வா.ஜ.

ஆனால், பெரியவர் தன் கருத்தாகச் சொன்னது என்ன தெரியுமா?

'ஏதோ ஒரு புராணத்தில் அங்கே இரண்டு சக்திகள் இருப்பதாகப் படித்திருக்கிறேன். 

ஒன்று கௌமாரி; இன்னொன்று வைஷ்ணவி. 

அதனால்தான் அந்த கோயில் மதில்சுவரில் சிங்க வாகனம் உள்ளது !

திருமால் ஆலயம்தான் என்றால் கருட வாகனம் இருக்கும். 

முருகன் கோயிலாக இருந்தால் மயில் வாகனம் இருக்கும். 

ஆனால், சக்திக்கு வாகனமான சிம்மம்தான் அங்கே உள்ளது. 

தொண்டை மண்டலத்தில், சக்தி க்ஷேத்திரத்தில் சிம்மம்தான் இருக்கும். 

ஒரு காலத்தில் திருப்பதி, தமிழ்நாட்டின் தொண்டை மண்டலத்தோடுதான் சேர்ந்திருந்தது. 

பின், அரசியல் காரணங்களால் மொழிவாரியாக மாநிலம் பிரிக்கப்பட்டதில் ஆந்திராவோடு சேர்ந்து விட்டது. 

இரண்டு சக்திகளுக்கான கோயிலாக அது இருப்பதனால் – முருகன் கோயில் என்றும், திருமால் கோயில் என்றும் சொல்வது பொருந்துகிறது' என்றார்.

பிறகு அங்கு இருக்கும் மடத்துச் சிப்பந்தியிடம் 'எனக்கு திருப்பதியில் கொடுத்த பரிவட்டம் உள்ளே இருக்கிறது. அதைக் கொண்டுவா' என்று பணித்தார். 

அவரும் அந்த பரிவட்ட ஆடையைக் கொண்டு வந்தார். 

அதை கி.வா.ஜ.விடம் கொடுத்து அளக்கச் சொன்னார். 

கி.வா.ஜ.வுக்கோ ஒரே பரவசம்.

ஏனென்றால், அந்த பரிவட்டம் திருப்பதி பெருமாளுக்கு சாத்தியபின் பெரியவருக்கும் சாத்தப்பட்டது. 

இப்படி இருவர் திருமேனியைத் தழுவியதை அவர் தழுவும்போது சிலிர்ப்பு ஏற்படத்தானே செய்யும்?

கி.வா.ஜ.வும் அதை அளந்து பார்த்தார். 

சரியாக முப்பத்தி ஆறு முழங்கள் இருந்தது. 

இதுபோன்ற பரிவட்ட ஆடைகளை திருப்பதி தேவஸ்தானத்துக்கென்றே பிரத்யேகமாக தறிபோட்டு நெய்வது வழக்கம். 

இதற்கென்றே நெசவாள கிராமம் ஒன்று உள்ளது. 

அவர்களுக்கும் காலம் காலமாக முப்பத்தாறு முழம்தான் கணக்கு. 

கி.வா.ஜ.வும் முப்பத்தாறு முழம் இருப்பதைக் கூறினார். 

உடனேயே பெரியவர், 'நம்மவர்களில் பெண்கள் பதினெட்டு முழம் கட்டுகிறார்கள். 

இரண்டு பெண்களுக்கு என்றால் முப்பத்தி ஆறு தானே?' என்று கேட்டார். 

அதாவது வைஷ்ணவி, கௌமாரி என்னும் கணக்கில்… 

சமத்காரமான அந்த கருத்தும் கேள்வியும் கி.வா.ஜ.வுக்கு பிறகே புரிந்தது. 

அதேசமயம் திருமலை எப்படி திருமாலின் கோயிலாக பெரும்புகழை அடைந்தது, ஏன் சக்தி ஸ்தலமாக தொடரவில்லை என்கிற கேள்வியும் எழுந்தது. 

பெரியவர் அதற்கும் பதிலைச் சொன்னார்:

'இன்றும் இரண்டு சக்திகளின் செயல்பாடுகளும் அங்கே அனுக்கிரகமாக மாறி வெளிப்பட்டபடிதான் உள்ளது. 

கௌமார சக்திக்கு முருகனையும், வைஷ்ணவிக்கு திருமாலையும் அடிப்படையாகச் சொல்வார்கள். 
இதில் இருவருக்கும் மாமன் மருமகன் உறவு முறை உண்டு. 

அவ்வகையில் மாமனே பெரியவர் என்பதால், மருமகன் மாமனுக்குள் ஐக்கியமாகி விட்டார் எனலாம். இது ஒரு கோணம்.

அடுத்து, காத்து ரட்சிப்பதில் திருமாலே முன் நிற்பவர். 'சர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜகத்' என்பது வழக்கு. 

சித்தாந்தப்படி அவனே எல்லாமுமானவன். அவனுக்குள் எல்லாமே அடக்கம். அடுத்து, அது ஏழாவதாக உள்ள மலைமேல் உள்ள ஆலயம்! அதனால் அவரை 'ஏழுமலையான்' எனச்சொல்வதும் உண்டு.

அதில் ஆறு சுடர்களில் மலர்ந்த ஆறுமுகன் அடங்கிவிடுகிறான் என்றும் எடுத்துக் கொள்ளலாம்.
கட்டுரையாளர்: இந்திரா சௌந்தர்ராஜன்
நன்றி: தீபம் இதழ் + பால ஹனுமான்.

Sunday, 28 October 2018

தமிழ் உயர்ந்ததா? ஆரியம் ஓரையன் ஓரியன் மொழி சமஸ்கிருதம் உயர்ந்ததா?

கீழடியிலும்
ஆதிச்சநல்லூரிலும்
ஏன் தமிழகம் முழுக்கவும் இலங்கையிலும் கூட இது போன்று தெள்ளத் தெளிவாக அழகாக மொழி எழுத்து கலை கலாசாரம் கதை காவியம் சட்டம் அரசாட்சி முறை 
கிமு 2000 கிமு3000த்தில் கிடைக்கவில்லை.
தமிழர்கள் சுமேரியர்களை விட பின்தங்கி இருந்தார்களா?

தமிழ் தமிழ் என்று கத்துகிறோமே கீடியிலும் ஆதிச்ச நல்லூரிலும் ஏன் தரம் குறைந்த அனா ஆவன்னா என்று மிக குறைவான எழுத்து வடிவங்களே கிடைத்தன?

தமிழ்நாட்டு தமிழி ப்ராமி கிமு 600க்கு மேல் கதை இல்லை

சிந்துவெளி முத்திரைகள் தரமானவை கிமு3000 கிமு 5000 வரை நீளுகிறது கதை.

எனவே தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியே சிந்து சமவெளி ஊர் ஊருக் ஈரான் ஈராக் சென்று அங்குள்ள ப்ராம்மணருடன் கலந்த என்ஆர்ஐ தமிழர் கலந்து செய்த சுமேரிய சமஸ்கிருத மொழியே அறிவிலும் ஆற்றலிலும் சாதனைகளிலும் சிறந்து விளங்குகின்றன.

அதனால் தான் தமிழர் அகத்தியர் அத்ரி பதஞ்சலி வ்யாசர் கச்சியப்பர் ராவணன் போன்ற சிவாச்சாரியார்கள் 
வேதங்களையும் ஆகமங்களையும் சுமேரிய சமத்கிருத ஓரியன் ஓரையன் ஆரிய மொழியில் எழுதி வைத்துள்ளார்கள்.

தமிழ் எந்த வகையிலும் குறைந்ததல்ல.

கிமு 800க்கு முன் தமிழ் ஏடுகள் சுவடிகள் காவியங்கள் காப்பியங்கள் கிடைத்தால் மட்டுமே தமிழ் சுமேரிய ஓரியன் ஓரையன் மொழியை விட உயர்ந்ததாக சொல்லலாம்.

இல்லாவிட்டால் சொல்வது சிரமம்.

Tablets, prisms, monuments, ... royal inscriptions were inscribed on a number of different media and materials. In the later periods, barrel-shaped cylinders were a common canvas for royal ideology. Kings often commemorated their vast building projects on them. 

(YPM BC 016775, YBC 2147; YPM BC 016798, YBC 2170; YPM BC 016799, YBC 2171; YPM BC 016800, YBC 2172; YPM BC 016915, YBC 2311; YPM BC 017038, YBC 2450; YPM BC 030261, YBC 17069)

விஜய் பிள்ளை வேளிர் வேள் வேளாளர் சர்கார் அரசு கோட்டை சென்னை சிஎம் பிஎம் ♥♥♥

நடிகர் விஜய் கிருத்துவ வேளாளர் பிள்ளை
இசைஅமைப்பாளர் விஜய் அண்டனி கிருத்துவ வேளாளர் பிள்ளை
நடிகர் சூர்யா கார்த்தி சிவகுமார் வேளாள கவுண்டர்கள்
நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் இசை வேளாளர் பிள்ளை

இப்படி வேளாளர் வேளார் வேளிர் வேள் மக்களை சைவ வேளாளர்கள் ஆதரிக்கணும்...

நடிகர் விஜய் தமிழக முதலமைச்சர் ஆனால் வேளாளர்க்கு நல்லது செய்யணும்.

நடிகர் விஜய்யை திமுக அதிமுக காங்கிரஸ் அல்லது பாஜக உபயோகித்து கொள்ளணும்.

@@@@@@@@@@@@

தியேட்டருக்கே போகவேண்டாம்... ஆத்திரத்தில் பாக்கியராஜ் வெளியிட்ட 'சர்கார்' படத்தின் முழுக்கதை

By Sathish KFirst Published 28, Oct 2018, 4:41 PM IST
director bagyaraj reveals complete sarkar scriptHIGHLIGHTS

நேற்று முதல் அனைத்து மீடியா நபர்களையும் அழைத்து ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் தன் தரப்பு நியாயத்தைச் சொல்கிறேன் என்கிற பெயரில் இயக்குநர் கே. பாக்கியராஜை கிழித்துத்தொங்கவிட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். பதிலுக்கு பாக்கியராஜ் சும்மா இருப்பாரா? அவர் பார்க்காத திரைக்கதையா??  என்ன நடந்துச்சுன்னா... என்று துவங்கி சந்தடி சாக்கில் 'சர்கார்' படத்தின் முழுக்கதையையும் வெளியிட்டுவிட்டார்.

நேற்று முதல் அனைத்து மீடியா நபர்களையும் அழைத்து ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் தன் தரப்பு நியாயத்தைச் சொல்கிறேன் என்கிற பெயரில் இயக்குநர் கே. பாக்கியராஜை கிழித்துத்தொங்கவிட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். பதிலுக்கு பாக்கியராஜ் சும்மா இருப்பாரா? அவர் பார்க்காத திரைக்கதையா??  என்ன நடந்துச்சுன்னா... என்று துவங்கி சந்தடி சாக்கில் 'சர்கார்' படத்தின் முழுக்கதையையும் வெளியிட்டுவிட்டார்.

அவர் வெளியிட்டிருக்கும் 'சர்கார்' கதை இதுதான்.

விஜய் அமெரிக்காவில் வசிக்கும் இந்தியர். தமிழர். ஒரு பெரிய மல்டி நேஷனல் நிறுவனத்தின் சி.இ.ஓ.வாக இருப்பவர். அப்போது தமிழகத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடக்கிறது. இந்தத் தேர்தலில் ஓட்டுப் போடுவதற்காக தமிழகம் வருகிறார் விஜய்.

ஆர்வத்துடன் ஓட்டுப் போட வந்த விஜய்க்கு பெரும் ஏமாற்றம். கையில் அடையாள அட்டை வைத்திருந்தும் அவருடைய ஓட்டை அவருக்கு முன்பாகவே யாரோ ஒரு இந்தியனோ, தமிழனோ போட்டுவிட்டு போய்விட்டான். இதனால் கோபப்படுகிறார் விஜய். அதிகாரிகளிடம் சண்டையிடுகிறார். ஆனாலும் ஓட்டளிக்க முடியவில்லை.

இதனால் கோபமடையும் இவர் இது குறித்து நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்கிறார். போராடுகிறார். அந்தத் தொகுதியின் தேர்தல் ரத்து செய்யப்படுகிறது. மீண்டும் தேர்தல் அறிவிக்கப்படுகிறது. இடையில் அத்தேர்தல் ரத்தானதால் அனைத்து கட்சிகளின் அரசியல்வாதிகளின் வெறுப்பையும் சம்பாதித்துக் கொள்கிறார் விஜய்.
"தேர்தலில் நிற்பதும், பிரச்சாரம் செய்வதும், செலவு செய்வதும் எத்தனை பெரிய கஷ்டம் தெரியுமா. இப்போ போட்ட காசெல்லாம் போச்சு.. யார் தருவா.. உனக்கு அரசியலை பத்தி என்ன தெரியும்..? என்று அவர்களெல்லாம் விஜய்யின் தன்மானத்தைச் சீண்டிவிட.. இப்போது விஜய் அதே தொகுதியில் துணிச்சலாக சுயேட்சையாக நிற்க முடிவெடுக்கிறார். இதுதான் இடைவேளை போர்ஷன் என்கிறார்கள்.

இதற்குப் பின் அதே தொகுதியில் தேர்தல் பிரச்சாரம். விஜய்யைத் தேர்தலில் நிற்கவிடாமல் தடுக்கும் சூழ்ச்சிகள். எதிர்ப்புகள்.. அடிதடி… கலாட்டா.. இது எல்லாவற்றையும் முறியடித்துவிட்டு களத்தில் நின்று வெற்றியும் பெற்று விடுகிறார் விஜய்.

அதிசயத்திலும் அதிசயமாக தமிழக சட்டமன்றத்தில் அப்போது தொங்கு சட்டசபை உருவாகிவிடுகிறது. ஒரேயொரு உறுப்பினர் ஆதரவு இருந்தால்தான் ஆளும் கட்சியோ, எதிர்க்கட்சியோ ஆட்சியமைக்க முடியும் என்கிற நிலைமை. இப்போது அந்த ஒரேயொரு சுயேட்சை உறுப்பினர் சாட்சாத் நம்ம விஜய்தான்.

விஜய்யிடம் இரு தரப்பினரும் ஆதரவு கேட்கிறார்கள். எப்படியாவது நம்ம கட்சி ஆட்சியில் இருந்தால் போதும் என்று நினைக்கும் இரு கட்சியினருமே விஜய்யையே முதல்வராக்கவும் சம்மதம் கொடுக்கிறார்கள். "விஜய் முதல்வரானால் போதும். நாங்கள் அவருக்குக் கீழ் அமைச்சர்களாக இருந்து கொள்கிறோம்…" என்று இரு கட்சிகளின் தலைவர்களும் சொல்லிவிடுகிறார்கள்.

ஆனால் விஜய் கடைசி டிவிஸ்ட்டாக "நான் மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும்ன்னு நினைச்சுத்தான் இந்தத் தேர்தலில் நின்றேன். முதலமைச்சராகணும் என்று நினைக்கவில்லை. இப்போது முதல்வராக ஆனேன் என்றால் என்னால் உங்களை வைத்துக் கொண்டு நல்லது செய்ய முடியாது. அதனால் நான் வெளியில் இருந்து ஆதரவு தருகிறேன். அப்போதுதான் இந்த ஆட்சியின் குற்றம், குறைகளைச் சொல்லி திருத்த முடியும். ஆகவே, நல்லதொரு எதிர்க்கட்சி உறுப்பினராக எனது தொகுதி மக்களுக்கு சேவை செய்யப் போகிறேன்…" என்று சொல்லிவிட்டு விடைபெறுகிறார்.

நன்றி.சுபம். 

Last Updated 28, Oct 2018, 4:41 PM IST

விஜய் அன்டனி பிள்ளை நாகர்கோவில் பெருமைமிகு இசை அமைப்பாளர் அழகான ஹீரோ திறமையான ஆள் நடிகர் விஜய் போல இவரும் பிள்ளைமார்தான். வாழ்க.

விஜய் அன்டனி பிள்ளை
நாகர்கோவில்
பெருமைமிகு இசை அமைப்பாளர்
அழகான ஹீரோ
திறமையான ஆள்
நடிகர் விஜய் போல இவரும் பிள்ளைமார்தான்
வாழ்க.

Vijay Antony
Vijay Antony is an Indian music composer, playback singer, actor, film editor, lyricist, sound engineer and producer working in the Tamil, Telugu and Kannada film industries. He made his debut as music director in 2005 and as a lead actor in 2012. He is the first Indian to win the 2009 Cannes Golden Lion for the "Naaka Mukka" advertising film in the Best Music category.[citation needed] The song propelled his fame and was played at the 2011 Cricket World Cup.

Vijay Antony
VijayAntony.JPG
Vijay Antony
Born
24 July 1975 (age 43)
Nagercoil, Tamil Nadu, India
Nationality
Indian
Occupation
Sound engineer, Music director, Actor, Producer, Playback singer, Lyricist, Editor
Spouse(s)
Fatima Vijay Antony
Relatives
Samuel Vedanayagam Pillai (Great-grandfather)
Website
Early life Edit
Vijay Antony was born in Nagercoil. His father died when he was 7 years old and his sister was 5.[1] He did his schooling at Campion Anglo Indian school.He graduated at Loyola college of arts and science They pushed into difficult days and his mother took up a government job to educate the children and support the family. He is the great-grandson of Samuel Vedanayagam Pillai (1826–1889), also known as Mayavaram Vedanayagam Pillai, an Indian civil servant who is remembered for the authorship of Prathapa Mudaliar Charithram, recognized as the first modern Tamil novel.

Career 
Filmography 
References 
External links 
Last edited 1 day ago by an anonymous user
RELATED ARTICLES
M. S. Bhaskar
Indian actor

Sasi (director)
Indian film director

Annadurai (film)
2017 A Tamil film by G.G. Srinivasan

Wikipedia
Content is available under CC BY-SA 3.0 unless otherwise noted.
Terms of UsePrivacyDesktop

Saturday, 27 October 2018

கதம்பர்கள் கடம்பர்கள் கந்தா கடம்பா கரவேலா காரவேளா கதிர்காமா என்று ஆப்கானிஸ்தான் குஜராத் மராட்டியம் கொங்கணம் கன்னடம் துளு தமிழகம் இலங்கை வரை ஆண்டவர்கள் தமிழர்கள் வேளிர்கள் வேள் முருக வேள் சிவன் பிள்ளைகள் குமாரர்கள் Khmer கம்போடிய அங்கோர் வாட் ஆங்கொரு வாடிகை கட்டிய குமாரர்களும் தமிழ் வேள்களே.

*#முருகன்
#ருசிகரத் தகவல்கள்* …2…….
#முருகனுக்கு…#அரோஹரா …

முருகனைக் குறித்துக் "குமார சம்பவம்"என்கிற பெயரில் காவியம் இயற்றியவர்மகாகவி களிதாசர்.

#யானை மேல் வீற்றிருக்கும் முருகன்உருவம் மாமல்லபுரத்துப் பாறைகளில்செதுக்கப்பட்டுள்ளது.

#கதம்ப அரசர்கள் கார்த்திகேயனைவழிபட்டனர்.

 #முருகப் பெருமானின் திருவருளால் சாபவிமோசனம் பெற்ற பராசர முனிவரின்ஆறு புதல்வர்கள் தப்தர், அனந்தர், நந்தி,சதுர்முகர், சக்ரபாணி, மாலி முதலியோர்இவர்கள் மீனாய்

இருந்து, முருகன்அருளால் மீண்டும் மனிதர் ஆகினர்.

#முருகனின் கையில் உள்ள வேல்இறைவனின் ஞானசக்தி எனப் பெயர்பெறும்.

#முருகனே திருஞான சம்பந்தராய்அவதாரம் செய்தார் என்று பலர்பாடியுள்ளனர்.

#பிரமசரிய-கிருகஸ்த-சந்நியாசக்கோலங்களில் முருகனை மட்டுமே காணமுடியும். பிற கடவுள்களுக்கு இல்லாதசிறப்பு இது.

#தமிழகத்தில் முருகனுக்குக்குடவரைக்கோயில்கள் உள்ள இடங்கள் கழுகுமலை,திருக்கழுக்குன்றம், குன்றக்குடி,குடுமியான்மலை, சித்தன்னவாசல்,வள்ளிக் கோயில், மாமல்லபுரம்.

#முருகக் கடவுளின் அடையாளப் பூகாந்தள் மலர்க் கண்ணியாகும்.

#கந்தர் சஷ்டித் திருவிழா வேதியர்,சைவர், முனிவர் ஆகிய பெருமக்கள்எல்லாரும் மகிழ்ந்து ஏற்றுக் கொண்டாடிவரும் திருவிழா ஆகும்.

#தமிழ் மண்ணில் முருகன் குறிஞ்சி நிறக்கடவுள் என்றும், செந்நிற மேனியன்,சேவற்கொடியோன், சூரியனுக்குஒப்பானவன் என்றும் பேசப்படுகின்றார்.

#பசிபிக், சிஷில்ஸ், பிஜி, மடகாஸ்கர்நாடுகளிலும் முருகன் வழிபாடு உள்ளது.

#மலைகளில் குடி கொண்டுள்ளகுமரனுக்குச் சிலம்பன் என்றோரு பெயர்உள்ளது.

#முருகனுக்கு விசாகன் என்றும் ஒருபெயர் உண்டு. விசாகன் என்றால் மயிலில்சஞ்சரிப்பவன் என்பது பொருளாகும்.

#முருகனின் கோழிக் கொடிக்கும்குக்குடம் என்றோர் பெயருண்டு. இந்தக்கோழியே வைகறைப் பொழுதில் ஒங்காரமந்திரத்தை ஒளி வடிவில் உணர்த்துவதுஆகும்.

#பொருள், வீரியம், புகழ், திரு, ஞானம்,வைராக்கியம் என்கிற ஆறு குணங்களேஆறுமுகம்.

#பல்லவ மன்னர்கள் முருகனைப் பரமபாகவதன், பரம மகேஸ்வரன், பரமவைஷ்ணவன், பரம பிரம்மண்யன் என்றுஅழைத்தார்கள் என்று செப்பேடுகள்கூறுகின்றன.

#எத்தனை துன்பம் எதிர் கொண்டுவந்தாலும் சரவணப் பொய்கையில் நீராடியநொடிப் பொழுதிலேயே துன்பங்கள்எல்லாம் தொலைந்து போகும் என்றுமுருகன் கோயிலின் திருக்குளம் குறித்துத்தணிகையாற்றுப் படை கூறுகின்றது.

#வட அமெரிக்கா, கனடா, இங்கிலாந்து,ஜெர்மன், இலங்கை, பாரிஸ்,ஆஸ்திரேலியா, ஆப்பிரிக்கா, மலேசியா,சிங்கப்பூர் முதலிய நாடுகளில் முருகன்கோவில்கள் உள்ளன.

#முருகப் பெருமானுக்கு 
உகந்த மலர்கள்முல்லை, சாமந்தி, ரோஜா, காந்தன்முதலியவை ஆகும்.

#இறை_உணர்வோடு
#ஸ்ரீராமஜயம்

Friday, 26 October 2018

Manu Needhi Manuscript Manetho Menes Min Manithan Manethon Egyptian Tamil didn't write like this. All this changes took place later.

ஏன் பிராமணீயத்தை எதிற்கின்றோம்......👇
Athimoolam Athimanithan:

ஆரியர்களை விட ஆங்கிலேயர்கள் குறைந்த அயோக்கியர்களே...

800 ஆண்டுகள் ஆண்ட இஸ்லாமிய பேரரசை எதிர்க்காத பார்ப்பனர்கள் ! 
ஏன் 200 ஆண்டுகள் மட்டுமே ஆட்சி புரிந்த பிரிட்டிஸாரை எதிர்த்தார்கள்....?

800 ஆண்டுகள் ஆண்ட முகலாய பேரரசுகள், இந்து மனு தர்ம கோட் பாட்டினை எதிர்க்கவே இல்லை.

ஆனால், இந்தியாவை ஆண்ட பிரிட்டிஷார்கள் இந்து மனு தர்ம சட்டத்தை படிப்படியாக ஒழித்து கட்டினார்கள்..?

அவை என்னவென்று பார்ப்போம்...

பார்ப்பான் மட்டுமே கல்வி கற்க உரிமை உண்டு எனவும், சத்திரியன் மட்டுமே நிலம் மற்றும் அரசராக இருக்க முடியும் எனவும், 
வைசியன் வியாபார செய்ய உரிமை உண்டு எனவும், சூத்திரன் இவர்களுக்கு அடிமையாக இருந்து வேலை செய்ய வேண்டும் 
எனவும் இருந்த இந்து மனுதர்ம சட்டத்தை
பிரிடிஷ்சார்கள் ஏற்றுக் கொள்ளாமல், 
சட்டம் என்றால் அனைவரும் சமமாக இருக்க வேண்டும் என்ற அடிபடையில் 
1773 ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் அரசு சட்டத்தை எழு✍த தொடங்கியது.
சத்திரியர்கள் மட்டுமே சொத்து வைத்து கொள்ள உரிமை இருந்ததை, 
1795 ஆம் ஆண்டு அனைவரும் சொத்தை வாங்கி கொள்வதற்கான உரிமை வழங்கப்பட்டது.

1804யில் பெண் சிசு கொலை தடுப்புக்கான அரசாணை  வெளியிடப்பட்டது
1813 கொத்தடிமைகள் ஒழிப்பு சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது 

பிராமணப் பெண்னை கெடுத்த சூத்திரன் கொல்லப்பட வேண்டும் 
(இந்து மனு சட்டம் VII 374, 375),
ஒரு பிராமணன் காம இச்சை தீர சூத்திரப் பெண்னைணோடு உறவு கொள்ளலாம். ஆனால் அதன் விளைவாக குழந்தை பிறந்து உயிரோடு இருந்து விட்டால் பிணம் போன்றதேயாகும்.  
(இந்து மனு சட்டம் IX 178)

பிராமணன் தப்பு செய்தால் தண்டனையில்லாமல் இருந்த நிலையில் - - -பிராமணர்கள் குற்றம் புரிந்தவராக இருப்பின், அவர்களும் தண்டனை பெறுவதற்கான அரசாணை 1817 ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷாரல் கொண்டுவரப்பட்டது....!!!
சூத்தர பெண் திருமணம் முடிந்த அன்றே, பிராமணருக்கு பணிகள் பல செய்ய 7 நாள்கள் கோவிலில் இருக்க வேண்டும். 
அதை பிரிட்டிஷாரின் அரசாணையின் மூலம் 1819 ஆம் ஆண்டு முடிவிற்கு வந்தது.

பார்ப்பான் மட்டுமே கல்வி கற்க முடியும் என்ற நிலையில் இருந்த 
இந்து சட்டத்தை 1835 ஆண்டு Lord
மெக்காலேயின் சீரிய முயற்சியின் விளைவாக, சூத்தரனும் கல்வி கற்கலாம் என்ற அரசாணை வெளியிடப்பட்டது.

சூத்திரனுக்கு முதலில் பிறக்கின்ற 
ஆண் குழந்தையை கங்கா நதியில் தள்ளி விட்டு கொல்ல வேண்டும் என்ற கங்கா தானத்தை 1835-ல் பிரிட்டிஷ் அரசாணையின் மூலம் முடிவிற்கு வந்தது.

1835 ஆண்டு சூத்திரர்களும் நாற்காலியில் உட்காருவதற்காண அரசாணை கொண்டுவரப்பட்டது.
1868 ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் இந்து மனு தர்மச் சட்டத்தை முழுமையாக தடை செய்ய உத்திரவு பிறப்பித்தது.

இந்தியாவை மட்டும் பிரிடிஷார்கள் ஆளவில்லை என்றால், சூத்திரர்களுக்கு கல்வி இல்லாமல் போயிருந்தால் "ஜோதிராவ் புலே"வுக்கு கல்வி கிடைத்திருக்காது, 
இந்தியாவில் கல்வி இயக்கம் நடந்திருக்காது, 
அண்ணலின் தந்தை இராம்ஜி அவர்களுக்கு கல்வியும் இராணுவ பணியும் கிடைத்திருக்காது,

இவையெல்லாம் இல்லாமல் போயிருந்தால் அம்பேத்கர் இல்லை, அம்பேத்கர் இல்லை என்றால் நாம் இல்லை.

சூத்திர பஞ்சமனின் அடிமை சங்கிலியை உடைத்த பிரிட்டிஷாரின் நவீன முன்னேற்ற நற்பணிகளை நன்றியுடன் நினைவு கூறுவோம்.

(ஆதாரம்:தினமணி 25-2-2007)

Egypt Misiram Mizr Misr and IVC comparison

Cloth Symbol Sattar Sattai Shirt
House Symbol Koti Veedu Aham 
Water Symbol Neer Thanneer 
Snake Serpent Symbol Nagam Nag Naham Pambu 
Kombu Komban Kombai Kom Ombo Samadhi Kovil at Egypt (Bull) Tusk of Bull or Elephant 

All are and many same symbols in IVC and Egypt Misiram Mizr Misr 

Samadhi Veerakkal Kovil Temple of Two Heroes

Munnapoi Serapoi Kovil

Holy Place of Two Heroes 

Samadhi Veerakkal Kovil Temple of Two Heroes 

மூணு அம்பராள் அம்பாள் பெண் போராளிகள் பாதுகாவலர்கள்

மூணு அம்பராள் அம்பாள் பெண் போராளிகள் பாதுகாவலர்கள் 

Three Lady Guards Lady Security Guards

Tamils had Ladies Police Ladies Security at Indus Valley 

These Tamil Ladies Security Police if died became war heroes Amman Kovils Ambaral Kovils Amman Temples Kshatriyars Queens Arasis Nachiyars later 

சாலை சாரை சாரை பாம்பு சாலை அம்மன் கோவில் பொட்டம்மன் பொட்டு அம்மான் கோவில் பட்டு கோட்டை அம்மன் கோவில்

Sarri became Salai Road in Tamil 

கோண்ட் சிந்துவெளி சாரி சிம்பல் தான் தமிழில் சாலை ஆனது

எறும்பு சாரை சாரையாக போகிறது என்பர் தமிழில்

சாரை என்பது கோண்ட் தமிழ் தான்

சாரை சாரை பாம்பு சாலை ஒத்த பண்புள்ள தமிழ் கோண்ட் சிந்து வெளி வார்த்தைகள்

Two way Road to Pottu Kottai Amman Kovil?

இரண்டு வழிச் சாலை பட்டு கோட்டை அம்மன் கோவிலுக்கு?

பொட்டுக்கால் அம்பனா பொட்டுக்கால் அம்பாள் கோவிலுக்கு இரண்டு வழி சாலை

தமிழர்கள் இன்றும் சாலையில் முக்கில் தெரு சந்தியில் கோவில்கள் வைத்து உள்ளனர்.

Tamils even today worship Pottu Kal Amman Ambal Kovil in streets 

Pottu Amman LTTE Leader 

Pottu Ambal 

Ambu Arrow Ambaral Ambal 

ஊர் கோட்டையில் இரண்டு ஏரி குளம் குட்டை நீர் நிலை உள்ளது

Oor Kottai yil 2 Yeri Kulam Kuttai Ulladhu

ஊர் கோட்டையில் இரண்டு ஏரி குளம் குட்டை நீர் நிலை உள்ளது

X Symbol is for Hero X with Roof on Top is Tamil Hero King Kovil Veerakkal Samadhi Temple Worship Vazhipadu at Indus Valley Script Indus Valley People

X symbol is for mighty Hero Good

Roof on top of mighty X symbol makes Hero Stone Kovil Temple God Place Holy Place Samadhi where King Hero is dead

Many places X with Roof is shown in Indus Valley Script

Indus Valley Script people worshipped dead people dead persons dead heroes 

Ottaman Suleiman Ajman how Shia Muslims are Shiva Muslims and related to Tamils Gonds Gondia Gondwana Koya Kui Koyambedu Coimbatore Koyyapazham Goa Guava Konkan people

Sattai Tamil Word for Shirt born from Sattar Gond Gondi Gondia Root Morphemes

Sattai Sattar Symbol used in Egypt Misiram Mizr Misr also same way for clothSattainathar is a Sivan Kovil for Tamil God Shiva who worn Vishnu Skin as his shirt and worn his nerves as Poonul Sacred Thread after killing Vishnu 

Kalwa and Vaikkal exactly available in Tamil as Kalwai Vaikkal for Water Management canal sluice for agriculture purposes 

Ambaral Ambu Arrow Arrow Men Bil Ambu Archer and Arrow Men full Tamil 

Ambal is Tamil Lady God

Yer Oor exactly available in Tamil proper IVC decipherment

Nayi Mal Nayi is Dog
Mal is Mayil in Tamil

Kom is also found in Tamil and Egypt as Kombu Tusk 

Kombu Komban Tusk of Bull Elephant Rhinoceros etc

Kom Ombo Temple of Egypt related to Tamil Kombu Komban Kombai etc

Pawan please amend Mal as Mayil peacock

Eroomaan Saigomaan is rightly available in Tamil as Adhigaiman Podhigaiman Amsuman Pottuman Pulliman Andhaman Valangaiman Idangaiman Suruthiman Nathtgaman Podhigaiman (Moopanar Bhargava Kulam people Kshatriyars Khatris Kings Velirs)

Oman Country itself inhabited by Tamil Maan Man Tamil People

Oman Sheikh is even today looks like Tamil Black Tamil Shiva Muslim Shia Muslim.

Thats why Ottaman 
Ajman
Suleiman
So many Maan Man names found in Muslims

Same Maan Man Caste is also available in Punjab Jatt Agriculture Caste people

காதலாகிக் கசிந்து கண்ணீர் மல்கி ஓதுவார் தமை நன்னெறிக்கு உய்விப்பது நம்பன் நக்கன் நாமம் நமச்சிவாயமே.

திருஞானசம்பந்தர் - குருபூஜை நாள் : வைகாசி – மூலம்  🌼வாழ்க்கை குறிப்பு: · இயற்பெயர் = ஆளுடையபிள்ளை · பெற்றோர் = சிவபாத இருதயார், பகவதி அம்மை...